Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
O nas kontakt redakcja archiwum about us

Prenumerata

półroczna - 50 zł , roczna - 100 zł

 

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową.

Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z

Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN,

ul. Długa 28, 00-950 Warszawa,

tel. 22 504 82 74,

e-mail: iswydawnictwo@ispan.pl

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL) pod adresem: www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx 

Warunki prenumeraty przez „RUCH" SA 
w Internecie: www.ruch.pol.pl
Prenumerata krajowa: Wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH" SA właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową - do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
Prenumerata opłacana w złotówkach ze zleceniem wysyłki za granicę: Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH" SA:

Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy,
ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248 Warszawa,
tel. 5328-731, 5328-816, 5328-819, 5328-820
infolinia 0-800-1200-29

Wpłaty na konto w banku PEKAO SA IV O/Warszawa
nr 12401053-40060347-2700-401112-005 lub w kasie Oddziału.

Dokonując wpłaty za prenumeratę w Banku lub w Urzędzie Pocztowym należy podać: nazwę firmy kolportażowej, nazwę banku, numer konta, czytelny pełny adres odbiorcy za granicą, okres prenumeraty, rodzaj wysyłki (pocztą lotniczą czy zwykłą) oraz zamawiany tytuł. Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenumeraty jest dokonanie wpłaty na konto „RUCH". 

Prenumerata opłacana w dewizach przez odbiorcę z zagranicy przelewem na konto w banku

- w USD: PEKAO SA IV O/W-wa, 12401053-40060347-2700-457872-001

- w euro: PEKAO SA IV O/W-wa 12401053-40060347-2700-459782-001
Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie kopii polecenia przelewu z podaniem adresu i tytułu pod numer faksu:  +48 22 532-87-32.

Opłaty za prenumeratę można dokonać również czekiem wystawionym na firmę „RUCH SA O.K.D.P." i przesłanym razem z zamówieniem, listem poleconym, na adres „RUCH".

Klienci płacący z zagranicy mogą też dokonać wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi VISA i MASTERCARD. 

CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO ARS POLONA
03-933 Warszawa, ul. Obrońców 25, tel.: 22 509-86-00, 
faks: 509-86-48 
arspolona@arspolona.com.pl 
VAT No:PL5251700016

 

strona główna