Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
o nas kontakt redakcja prenumerata archiwum about us

2001 (rok LV)

nr 1-4 (252-255)

Spis treści:

Zbigniew  Benedyktowicz

Antropologia kultury między nauką a sztuką

4
 

"Tajemnicę czynić bliską". Z Włodzimierzem Staniewskim rozmawia Zbigniew Benedyktowicz

6
     
Włodzimierz Staniewski Po drugiej w nocy. Notatki 12
  Zapiski do zajęć ze studentami w Katedrze Kultury Polskiej UW 34
     
Mariusz Gołaj "Metamorfozy" - zapiski aktora 39
     
Tomasz Rodowicz Onou Orchesis - Taniec Osła. O pracy nad "Metamorfozami" 45
     
Krystyna Bartol Paideia poetów 50
     
Jerzy Danielewicz Biesiadne inicjacje - rozważania o greckim sympozjonie 56
     
Włodzimierz Lengauer Dionizos kourotrophos. Kult Dionizosa i inicjacje młodzieży męskiej w Grecji starożytnej 63
     
Lech Trzcionkowski Misteria Demeter na terenie Attyki. Obrzędy Lykomidów we Phlyi pomiędzy inicjacją a misterium 84
     
Giovanni Cerri Archaiczne poematy greckie o naturze a rytuały misteryjne (Ksenofanes, Parmenides, Empedokles) (przeł. Jerzy Danielewicz ) 94
     
Warren D. Anderson Etyczne i duchowe aspekty muzyki starożytnej Grecji (przeł. Maciej Bańkowski ) 104
     
Leszek Kolankiewicz Widowiska polskie a religia Dionizosa 107
     
Krzysztof Rutkowski Poezja i obrzęd. Słowo i tradycja według Mickiewicza 120
Zbigniew Taranienko "Złoty Osioł" "Gardzienic" - odsłanianie twarzy Grecji 128
Dariusz Kosiński Z, pomiędzy i ku. "Misteria, Inicjacje" Kraków 2000 132
Krystyna Bartol ,
Jerzy Danielewicz,
Jacek Dobrowolski,
Ireneusz Guszpit,
Wiesław Juszczak,
Tomasz Kubikowski,
Włodzimierz Lengauer,
Czesław Robotycki ,
Richard Schechner,
Włodzimierz Staniewski ,
Zbigniew Taranienko,
Lech Trzcionkowski
Festiwal "Misteria, Inicjacje". Dyskusja panelowa 142
Michael Lambert Etyka w klasycznych Atenach i tradycyjna etyka afrykańska: hermeneutyka wstydu i winy (przeł. Ewa Klekot ) 160
Jadwiga M. Rodowicz Pieśń jako zawiązek działania aktorskiego 168
Piotr Machul "Zawierzenie i powrót do początku". Z Maciejem Rychłym o pracy nad muzyką do spektakli "Carmina Burana" i "Metamorfozy" rozmawia Piotr Machul 180
Jan Stęszewski Muzyka greckiego antyku, "Gardzienice" i Maciej Rychły 190
Jakob Ullman List do Tomasza Rodowicza (przeł. Dariusz Czaja ) 192
Zofia Kałkus Człowiek splątany 193
Krystyna Bartol ,
Anna Wyka,
Zbigniew Benedyktowicz ,
Jerzy Danielewicz,
Jacek Dobrowolski,
Ireneusz Guszpit,
Dariusz Kosiński,
Tomasz Kubikowski,
Włodzimierz Lengauer,
Czesław Robotycki ,
Tomasz Rodowicz ,
Maciej Rychły,
Włodzimierz Staniewski ,
Zbigniew Taranienko,
Lech Trzcionkowski ,
Magdalena Bartnik,
Agata Zyglewska ,
Paweł Passini
"Taniec z tradycją jak z wazą François".
Dyskusja panelowa o "Gardzienicach" i "Metamorfozach"
194
Agata Zyglewska Komentarz do niektórych wypowiedzi po "Misteriach, Inicjacjach" 240
Włodzimierz Lengauer Postscriptum o ofierze krwawej u Greków (w odpowiedzi Jackowi Dobrowolskiemu) 242
Howard Brenton Dajcie Osiołkowi Róże (przeł. Anna Wyka) 244
Zbigniew Taranienko Dwadzieścia lat "Gardzienic" 258
Alison Hodge Włodzimierz Staniewski : "Gardzienice" i aktor naturalizowany (przeł. Anna Wyka) 269
Lucjan Świetlicki Gawędy gardzienickie 280
Carol Martin Inny rodzaj metamorfozy (przeł. Maciej Bańkowski , przekł. przejrzał Jacek Dobrowolski ) 288
Jacek Dobrowolski Metamorfozy i nieporozumienia 292
Arkadiusz Cholewa Historie gardzienickie 295
Włodzimierz Staniewski "Carmina Burana" - Scenariusz 322
Jacek Dziekan Ezoteryczna prywatność. O sposobach budowania postaci w "Carmina Burana" OPT "Gardzienice" 325
Włodzimierz Staniewski Noty reżyserskie. "Żywota protopopa Awwakuma", "Carmina Burana", "Metamorfozy" 328
Monika Kubat Wokół "Żywota protopopa Awwakuma". Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Monika Kubat 331
Przestrzeń sakralna a przestrzeń teatralna Kosmos - Gardzienice 346
Mira Żelechower-Aleksiun Kosmos - Gardzienice 352
Agata Zyglewska Akademia Praktyk Teatralnych 354
*** Informacja o wykładach. Akademia Praktyk Teatralnych 1997/2001 365
Maria Fogler Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" jako przykład działalności hermeneutycznej w teatrze 362
Piotr Machul Mały słownik terminów Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice". Wybrane hasła 366
Paweł Passini Fragment raportów 380
Tomek Kubicki Abecadło gardzienickie 382
Tomek Kubicki,
Joanna Wichowska
Raporty - Wiersze 384
Viliam Dočolomanský Bóg mieszka w Polsce 386
Wypowiedź o "Gardzienicach" 392
Przemysław Sieraczyński Oswajanie aktora 397
Mariusz Gołaj Zapiski z gardzienickiej chaty 401
Tomasz Rodowicz O dwuznaczności związku sztuki z sacrum. W notatkach robotnika sztuki 407
Wojciech Michera Tradycja i współczesność. Aktor 413
Albert Hunt "Gardzienice" - celebracja zdziwienia (przeł. Sławomir Sikora ) 418
Peter Hulton "Gardzienice". Rozmowa z Włodzimierzem Staniewskim (przeł. Sławomir Sikora ) 422
Paweł Goźliński,
Grzegorz Ziółkowski,
Janusz R. Kowalczyk,
Krzysztof Miklaszewski
Fragmenty not i recenzji o książce Z. Taranienki "Gardzienice" 435
Zbigniew Taranienko Jak pisałem "Gardzienice"... 439
Wybrana bibliografia tekstów o działalności "Gardzienic" 448
Informacje o wyjazdach zagranicznych - "Metamorfozy" 449
Błażej Matusiak OP Wino z potłuczonej wazy 450
Dariusz Czaja Muzyka greckich cieni 452
Włodzimierz Staniewski "Metamorfozy albo Złoty Osioł". Synopsis 455
Lidia Kuchtówna Karola Frycza misja dyplomatyczna na Dalekim Wschodzie 458
Jerzy S. Wasilewski Opisywanie Chin. Etnolog w podróży 472
Aleksander Jackowski Moja mapa kraju i okolic 482
Krystyna Duniec Pokolenie, którego nie ma. Młody teatr lat dziewięćdziesiątych 493
Maria Prussak Węgajty - między teatrem a rytuałem? Uwagi na marginesie spektaklu "Ludus Paschalis" 504
Aleksander Jackowski "Słońce od strachu nagłego zemdleje". Apokalipsa według Chełmowskiego 506
Aleksandra Melbechowska-Luty Sąd Ostateczny artystów polskich 512
Apologia zdegradowanej kontemplacji. O dwóch Melancholiach Cypriana Norwida 526
Andrzej Pieńkos Wulkaniczne spektakle natury w sztuce nowoczesnej 536
Jacek Jan Pawlik SVD Lalka w obrzędach pogrzebowych 544
Anna Micińska - pożegnanie 560
Stanisław Cichowicz - pożegnanie 561

strona główna