Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
o nas kontakt redakcja prenumerata archiwum about us

2003 (rok LVII)

nr 3-4 (262-263)

Spis treści:

Mikołaj Gumilow  Pamięć, przeł. Jan Gondowicz 4
     
Anna Beata Bohdziewicz   Zdjęcia odzyskane 5
     

Ryszard Kapuściński 

O Pamięci i jej zagrożeniach  (z Ryszardem Kapuścińskim rozmawiają Zbigniew Benedyktowicz i Dariusz Czaja )

12
     

Franklin R. Ankersmit 

Wzniosłe odłączenie się od przeszłości lub jak być/stać się tym kim się już nie jest, przeł. Joanna Benedyktowicz, przejrzał Maciej Bańkowski

25
     
Kerwin Lee Klein   O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym, przeł. Maciej Bańkowski 42
 

 

   

COLLOQUIA ETHNOLOGICA. PAMIĘĆ JAKO KATEGORIA KULTUROWA I POZNAWCZA

 
Katarzyna Kaniowska  Antropologia i problem pamięci  57
     
Czesław Robotycki   Pamięć PRL. Antropolog wobec doświadczenia własnej kultury 66
     
Dariusz Czaja  Czarna Skrzynka. O idei pamięci absolutnej 71
     
Waldemar Kuligowski   O historii, literaturze, pamięci oraz innych formach zapominania  79
     
Sławomir Sikora   Pamięć: przestrzeń, w której zdarzenia się powtarzają  85
     
Marcin Brocki   Semioza pamięci w etnografii 92
     
Magdalena Sztandara   O etnograficzności fotografii 95
Marcin Kafar    O istocie słowa w obliczu choroby. Uwagi na marginesie lektury Stanąć na nogi Olivera Sacksa i To jest wasze życie Małgorzaty Baranowskiej 102
Daniel Vogel   Przeszłość Indii czy przeszłość Europy? 114

Dipesh Chakrabarty  

Postkolonialność a podstęp historii: Kto wypowiada się w imieniu Indii? przeł. Daniel Vogel 117
Peter Martyn  Powrót do Indii 133

Jo Harper  

Which Blair Project? Pamięć jako narzędzie legitymizacji politycznej: przykład „Nowej Partii Pracy" 142
Tomasz Sikora   Inicjacja Bwiti 146
Ewelina Pawlus  Żywioły sprzężone 150

Jerzy S. Wasilewski 

Etnolog w podróży (4) Kto komu mówi bounjour na Mont Blanc? Próba antropologii zachowań zdawkowych 165
Piotr Szacki  Pamiętać 175
Iwona Święch   Skrzynia 182
 

 

PAMIĘĆ GRECJI
Stephanie West   Aristeas u Herodota, przeł. Wiesław Juszczak 187
Jean Pierre Vernant  Mityczne aspekty pamięci, przeł. Aleksander Wolicki 201
David R. Lachterman  Noos i Nostos: Odyseja i początki greckiej filozofii, przeł. Wojciech Michera 213
Wojciech Michera   Lathesthai. O pokusie zapomnienia 217
Włodzimierz Lengauer    Czy bogowie greccy jeszcze żyją? 223

Zbigniew Benedyktowicz, Dariusz Czaja, Mariusz Dobkowski , Bohdan Kos , Wiesław Juszczak, Włodzimierz Lengauer Wojciech Michera, Henryk Paprocki, Robert Pawlik, Lech Robakiewicz , Czesław Robotycki , Włodzimierz Staniewski

O Realności bogów - rozmowa o książce Wiesława Juszczaka „Pani na żurawiach" 224
Lech Sokół           Wielka podróż do źródeł. Głos w dyskusji o Realności bogów 245

Andrzej Dąbrowski, Jan Hartman, Wiesław Juszczak, Ireneusz Kania, O. Jan Andrzej Kłoczowski (OP),  Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Mieczysław Porębski, Lech Trzcionkowski , Cezary Wodziński    

„Nie wszystko jest stracone..." Fragmenty dyskusji z promocji książki Realność bogów Wiesława Juszczaka w Krakowskim „Bunkrze Sztuki" Kraków, 29 maja 2003 247
Wiesław Juszczak         Język mitu 257
Życzenia na jubileusz Profesora Wiesława Juszczaka 281

Andrzej Pieńkos          

Siedziba sztuki Johanna Michaela Bossarda - totalne miejsce tworzenia 283
Katarzyna Górska Ja tak naprawdę zbieram ducha pocztówki. Rozmowa z Małgorzatą Baranowską 290
Zbigniew Osiński Osterwa i Reduta w notatnikach Limanowskiego 296
 

 

RECENZJE
Barbara Major   Inspiracje pasyjne Renaty Rogozińskiej 315
Maria Poprzęcka           Współczesna polska sztuka religijna 318
 

 

ENKLAWY PAMIĘCI

J. Krzysztof Lenartowicz         Architektura trwogi 321
Bogusław Jędruszczak         Pamięć Ojca 331

strona główna