Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
O nas kontakt redakcja prenumerata archiwum about us

2008 LXII 

nr 1 (280) 

 

Spis treści:

ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ      Wizje etnografii. Czytanie i pisanie antropologii w kulturze wizualnej 3
     
Antropologia i historia  
MICHEL DE CERTEAU  Historia i antropologia u Lafitau, przełożyła Ewelina Godlewska 8
ROGER BASTIDE  Dzika świętość, przełożył Jacek Jan Pawlik  23
JACEK JAN PAWLIK  Źródła, symbolika i znaczenie tańca afrykańskiego 32
BEATA DI BIASIO  Porwanie Europy i totalitaryzm. Wizualizacje mitu Europy w polskim malarstwie drugiej połowy XX wieku 40
JERZY MIZIOŁEK   Golgota” Jana Styki w Forest Lawn. O największym obrazie świata i jego niezwykłej historii 50
     
Dwa Teatry – dwa światy  
DARIUSZ KOSIŃSKI, IRENEUSZ GUSZPIT   Dwa teatry – dwa światy  61
MARIA OSTERWA-CZEKAJ   Glosa emocjonalna  62
IRENEUSZ GUSZPIT  Dwa teatry – dwa światy: dzień pierwszy 63
JAN CIECHOWICZ  Teatr w podróży. Wędrowanie jako poznanie 69
WOJCIECH DUDZIK  Czego nauczyły mnie Gardzienice  73
HENRYK IZYDOR ROGACKI   Osterwa Skamandrytów 78
JOANNA ELIZA PAWELCZYK   Mieczysław Limanowski – prekursor polskich „Dziadów kulturowych”  84
KATARZYNA REGULSKA

Reduta J. Ostrewy i M. Limanowskiego a Vieux Colombier J. Copeau

90
WANDA ŚWIĄTKOWSKA  „Każdy szekspirowski twór – wywołuje spór”, czyli o Hamlecie Juliusza Osterwy 95
TADEUSZ KORNAŚ  Wyprawy Konstantego Stanisławskiego i Włodzimierza Staniewskiego  101
ALICJA MAŃKOWSKA  Droga do odnalezienia sensu w tyglu kultur 108
MONIKA BIAŁECKA  Od kontrkultury do alternatywy – dla tych, którym nie wystarcza Kościół 113
MAŁGORZATA DZIEWULSKA  Po ludzkie ślipia 120
DARIUSZ KOSIŃSKI  Teatr z ducha muzyki – rzeka Gardzienice 124
MAŁGORZATA JABŁOŃSKA  Dramaturgia ciała. Zarys projektu badawczego na przykładzie analizy praktyk cielesnych OPT Gardzienice  129
JADWIGA M. RODOWICZ  „Ćwiczenia gardzienickie” a niektóre aspekty formy (kata) w tradycji sztuk walki i widowisk w Japonii 136
WŁODZIMIERZ STANIEWSKI  Prymatologia teatru? 143
ZBIGNIEW OSIŃSKI  Reduta dzisiaj 148
KATIA MICHAJŁOWA  Charakterystyka semantyczna śpiewającego dziada wędrownego, przełożyła Hanna Karpińska 157
ALEKSANDRA MELBECHOWSKA-LUTY  Jerzego Markiewicza świat wyobrażony 170
KORNELA BINICEWICZ  Sprzedana muzyka 177

strona główna