Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
O nas kontakt redakcja prenumerata archiwum about us

2008 (rok LXII)

nr 3-4 (282-283)

Spis treści:

 

    

Czytaj:

Zbigniew Benedyktowicz Od doświadczenia
prowincji do doświadczenia miasta. Antropologia miasta

English Summaries

Antropologia miasta

 
ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ Od doświadczenia prowincji do doświadczenia miasta. Antropologia miasta 2

DESMOND HARDING

Wyobrażenie miasta i jego przestrzeń, przełożyła Ewelina Godlewska

5

EWA REWERS

Od miejskiego genius loci do miejskich oligopticonów 21

KRZYSZTOF RUTKOWSKI

Włóczęgopisanie. Paryż jako księga znaków 31

TOMASZ SZERSZEŃ  

Miasta Waltera Benjamina 40

GABRIELA ŚWITEK  

Transkrypcje Gesamtkunstwerku 47

RYSZARD ENGELKING

Szaleństwo w obcym mieście 54

GÉRARD DE NERVAL

Pandora, przełożył Ryszard Engelking 56

PIOTR JAKUB FEREŃSKI  

Osobliwości Wiednia. Opowieść historyczno - antropologiczna 60

JOANNA KULAS

Tajemnicze miasta polskie 65

BARBARA BOSSAK-HERBST

Gdańsk w powieściach Pawła Huellego i Stefana Chwina – próba rekonstrukcji 71

AGNIESZKA SABOR

Jerozolima: na śmierć i życie 81

ANNA POCHŁÓDKA

„Tu, w tym mieście, wszystko się zaczęło”. Znaki papieskości w otoczeniu wizualnym Wadowic 86

ZOFIA KRÓL

Literatura i banany. Realność miasta w Księdze niepokoju Fernanda Pessoi 101

MAGDALENA BARBARUK

Buenos Aires. Fantastyka vs. metafizyka 104

PATRYCJA CEMBRZYŃSKA  

W poszukiwaniu podniebnej przystani – odyseja kosmiczna 115

DARIUSZ CZAJA

Fragmenty dyskursu weneckiego 125

RADOSŁAWA OLEWICZ

Miasto w wojnie. Raport z oblężonego Sarajewa 149

JACEK SEMPOLIŃSKI

Prowincja, sny. Nadmiar 170

ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ

„Krajobraz archaiczny”. O prowincji, doświadczeniu miasta,Warszawie i fotografiach Leonarda Sempolińskiego – rozmowa z Jackiem Sempolińskim 174

ALEKSANDRA MELBECHOWSKA-LUTY

Jacek Sempoliński 189

HUBERT KOWALSKI

Dekoracja rzeźbiarska Pałacu Kazimierzowskiego 193

HANNA FARYNA-PASZKIEWICZ  

Praski pejzaż 203

PAWEŁ ELSZTEIN

Warszawska Praga, znana i nieznana 212

IWONA A. OLIWIŃSKA

Genius loci a zachowania przestrzenne i style życia mieszkańców Szmulek 237

JANUSZ SUJECKI

Targowa 78. Historia zakładu fotograficznego 250

ANNA KUCZYŃSKA

Antropologia miasta – obszar koncentracji problemów antropologicznych 253

MAGDALENA KROH  

Targowa 63 268

ANNA KUCZYŃSKA

„Miejsca i sąsiedztwa”. Badania 2004-06 283

KATARZYNA GMACHOWSKA

„Szklane domy”. Żoliborska WSM. Miejsce uwikłane w historię 286

Antropologia – historia – literatura

 
LUDWIK STOMMA Antropologia historii. Sport 295

ANTONI KROH

Starorzecze. Pieniądze, zapobiegliwość, pomyślunek 301

ANTONI KROH

Starorzecze. Papier wartościowy 312

JAN GONDOWICZ  

Osa 314

ALEKSANDER JACKOWSKI  

Stanisław Zagajewski 321

STANISŁAW BARAŃSKI

Fotografia a miasto – krótkie credo fotografa 324

strona główna