Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
O nas kontakt redakcja prenumerata archiwum about us

2010 (rok LXIV)

nr 2-3 (289-290)

Spis treści:

English summaries

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla profesora Wiesława Juszczaka

 

WŁODZIMIERZ LENGAUER  

Wiesław Juszczak, poeta 6

DARIUSZ CZAJA

Pochwycenie przez ciszę 8

WIESŁAW JUSZCZAK

Lekcja Pisania 14
     

Dom – droga istnienia

 

DANUTA BENEDYKTOWICZ, ZBIGNIEW BENEDYKTOWICZ

Dom – droga istnienia. O projekcie zrealizowanym

 

16

 

Program konferencji: DOM – droga istnienia 19

 

Dom droga istnienia 7. Triennale Sztuki Sacrum 21
 

The Home the Way of Being  

23
     

W domu, u siebie

 
MARIA POPRZĘCKA W domu, u siebie 25

MARIA POPRZĘCKA

At home 29

JACEK WALTOŚ

Pracownia – dom częściowo oswojony, przenośny lub przechodni 31

JACEK WALTOŚ

The Studio – the Partially Domesticated, Portable or Transitory Home 33

ELŻBIETA WOLICKA-WOLSZLEGER   

Zamieszkać w opowieści – Paula Ricoeura próba zadomowienia w mowie 35

EWA REWERS

Dom w intelektualnym krajobrazie XX/XXI wieku: od filozofii ku aktywizmowi 41

ZBIGNIEW RYBCZYŃSKI

Dom to kobieta   46
ELI BARBUR Przestrzeń domu straconego   49

WIESŁAW SZPILKA

Wrócić do domu?    52

 

Portrety Zakopiańczyków (Z Projektu wystawy fotograficznej)   57

CZESŁAW ROBOTYCKI

Horsta Bienka Dom z gazet    60

MARIA LIPOK-BIERWIACZONEK

Dom śląski. Kanony piękna, przestrzenie kontaktu, przemijanie   68

TOMASZ RODOWICZ

Mój dom   74

STEFAN GUNNAR PAULSSON

Dom ukryty   78

JANUSZ BARAŃSKI

Dom – świat życia poważnego   84

JACEK JAN PAWLIK SVD

Afrykański dom jako przestrzeń święta. Studium etnologiczne z północnego Togo    95

DARIUSZ CZAJA

Dom mój ruchomy. Artysta w podróży   107

PIOTR BOROWSKI

Koniec pieśni   119

WOJCIECH MICHERA

Bezdomność Odyseusza   123
     

Poza domem

   
KATARZYNA KUBAT Dom wariatów – miejsce i doświadczenie    129

JANUSZ MARCINIAK

Bezdomni w Poznaniu. Projekcja poznańska Krzysztofa Wodiczki 139

KRZYSZTOF WODICZKO

Miasto, demokracja i sztuka   145

KRZYSZTOF WODICZKO

W stronę pomnika aktywnego („Pojazd dla bezdomnych”, „Weterani jako pomniki własnej traumy”)   153

BARBARA MIJAKOWSKA

„Bezdomność” w Wenecji   157
   

„Dom-pracownia. Bezdomność sztuki?” – Dom oczami artystów

 

BOGDAN CHMIELEWSKI, WITOLD CHMIELEWSKI, WIESŁAW SMUŻNY

Lucim – dom w realizacjach Grupy 111 159

 

 

 

URSZULA ŚLUSARCZYK

Od motywu „Domu” do Idei „Przezroczystości” jako drogi istnienia   169

PATRYCJA CEMBRZYŃSKA

O domu, co z ziemi wyrósł – zapis rozmowy z Janem Bujnowskim   173

JACEK WALTOŚ

Bezdomność – dom zniszczony, dom nieosiągalny   183

ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI

„Powroty ku przyszłości”   185

MAREK PRZYBYŁ

Pracownia jako dom wyobraźni artysty   188

RENATA ROGOZIŃSKA

Bezdomność jako droga tworzenia   190
     

Dom – święta codzienność. Dom – muzeum?

 

TADEUSZ BORUTA

Dom – źródło tożsamości   195
ALDONA MICKIEWICZ Chrystus w domu Marii i Marty – czyli o sensie codzienności  201

ANDRZEJ PIEŃKOS

Muzeum – mauzoleum – panteon. Sakralizacja ostateczna domu artysty po romantyzmie 207

KATARZYNA BARAŃSKA

Dom – muzeum. Muzeum – Dom   214

JOANNA WINNICKA-GBUREK

Jeśli dom to i „gra" i „symbol" i „święto" z inspiracji Aktualnością piękna H.G. Gadamera    221

Nowy, nowoczesny dom i entropologia

 

 
ANNA ROGOZIŃSKA Zadomowienie się sztuki w nowej przestrzeni usługowo-handlowej 227

WOJCIECH BAŁUS

„Budujemy nowy dom...”   233
DOROTA JĘDRUCH Czy blok jest domem? – idea domu i rodziny w teorii Le Corbusiera  241

ANNA NASIŁOWSKA

Dom 250

TOMASZ SZERSZEŃ

Cóż nam po ruinach modernizmu? Z Woli do Hotelu Palenque – i z powrotem 252
   

Osobiste, osobliwe domy

 
ŁUKASZ ZAREMBA Nie-swoje miejsca (w twórczości) Witolda Gombrowicza 263

MAŁGORZATA KITOWSKA-ŁYSIAK

Dom martwych zwierząt”   267
MAREK MAKSYMCZAK Lampa z blaszanym abażurem. O obrazach Jacka Waltosia   276

ANNA NASIŁOWSKA

Stawisko – dom Jarosława Iwaszkiewicza   283
MARZENA MRÓZ Opis fotograficzny a zapis literacki – na podstawie miejsc opisanych w powieściach Williama Faulknera 294
MAGDALENA BARBARUK Bycie-w-domu. Jarmuscha fenomenologia zamieszkiwania 298
     

Podróże, inne święte domy i miejsca

 

MACIEJ ROŻALSKI

Świątynny dom Candomblé, a problem tożsamości kulturowej   304
MAŁGORZATA MOSTEK Listy i podróż Antoniego Rząsy   310

ANTONI RZĄSA

Notatnik włoski  311

ANTONI RZĄSA

 Listy do brata  317

ANTONI RZĄSA

List do Pana Stanisława Morawskiego 319
JOANNA BENEDYKTOWICZ Powrót do miejsca. O przestrzeni i tożsamości wspólnoty z Novalesa   320

ANNA CZAJKA

Moniki Bulaj fotografie Dziecięctwa Bożego 334

KRZYSZTOF KONIECZNY

Las – dom 342
     

Ruiny. Entropologii ciąg dalszy

 

RAFAŁ BARTKOWICZ

Nienazwane   346
MAŁGORZATA CZAPIGA Teatr cieni w Zonie. O graffiti na murach Czarnobyla i Prypeci   348

DOROTA MAJKOWSKA-SZAJER

opuszczone.com 353
     

Lekcja ciemności

 

DARIUSZ CZAJA, MICHAŁ KLINGER, ROMAN KURKIEWICZ, TOMASZ ROSIŃSKI

Lekcje ciemności. Zapis dyskusji o książce Dariusza Czai   360
ARTUR MADALIŃSKI Bez łatwych pociech o książce Dariusza Czai, Lekcje ciemności  371
     

 

strona główna