Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
O nas kontakt redakcja prenumerata archiwum about us

2011 (rok LXV)

nr 1 (292)

Spis treści:

English summaries

 

 

Czesław Robotycki

Antropologia i historia w Polsce na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich 3
Jacek Kowalewski Codzienność – lokalność – styl życia. Uwagi o założeniach epistemologicznych antropologii historycznej 6
Zbigniew Libera Historia i kultura – problemy antropologii kulturowej i antropologii historycznej 21
Marcin Brocki Nostalgia za PRL-em. Próba analizy   26
Wojciech Piasek Historiografia PRL w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych 34
Czesław Robotycki Ludowe i amatorskie pisanie historii   40
Marta Kurkowska-Budzan Historia „samorosła”: narracje o powojennym podziemiu zbrojnym w Łomżyńskiem 45
Dobrochna Kałwa, Barbara Klich-Kluczewska  „Codzienność peryferyjna”. Pamięć o PRL mieszkańców Ustronia – studium przypadku 57
Michał Januszkiewicz Etyka autentyczności jako postulowany styl życia (glossa o krytyce etycznej Stanisława Barańczaka) 65
Krzysztof Piątkowski Estetyka PRL: ludowość i groteska 70
Krystyna Piątkowska Estetyka PRL – teksty wizualne i znaki w propagandzie 75
Ewa Nowina-Sroczyńska „Arystokraci wszystkich krajów – łączcie się”! Szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej 81

Monika Milewska

Święte Ikony Stalinowskie 93
Dorota Majkowska-Szajer  Pamiątki z Atlantydy. Przyczynek do badań nad jugonastalgią 102
Antoni Kroh  Osobliwe lata siedemdziesiąte. Wesołego Alleluja, Polsko Ludowa! 112
Łukasz Kossowski „Cudowne lata” 120
***    
Dariusz Kosiński „Szli krzycząc: Polska, Polska!” 128
     

Art brut

   
Alain Bouillet Co to jest art brut? przeł. Jacek Jan Pawlik 141
Alain Bouillet Adam Nidzgorski – współczesny polski „prymitywista”? przeł. Jacek Jan Pawlik 153
     

Żywoty zwierząt

   
Lorraine Daston Inteligencje: anielska, zwierzęca, ludzka, przeł. Mikołaj Gliński 161
Małgorzata Kitowska-Łysiak Sceny z Dodolandii. Przypisy do imaginarium Brunona Schulza 175
Agata Skała Oblicza Fauna 189
Remigiusz Mazur-Hanaj Deska i szklanka, czyli o tańcu 198
     

 

strona główna