Konteksty logo 1.jpg

Konteksty logo 2.jpg
O nas kontakt redakcja prenumerata archiwum about us

2012 (rok LXVI)

nr 1-2 (296-297)

Spis treści:

 

English summaries

MACIEJ ROŻALSKI Czarny Atlantyk – wstęp 3
     

Dialog transatlantycki a kwestia tożsamości

 

PAUL GILROY

Czarny Atlantyk jako kontrkultura nowoczesności,  przeł. Katarzyna Przyłuska 8
J. LORAND MATORY Nowy Świat otacza ocean, przeł. Mikołaj Gliński 37
JAMES CLIFFORD Diaspory, przeł. Karolina Dudek, Sławomir Sikora 45
     

Afroameryka, Brazylia, Haiti – kultura, religia, sztuka

 

MACIEJ ROŻALSKI

Xire – powitanie i żart w kulcie candomblé 65

ROGER BASTIDE

Kulty afroamerykańskie, przeł. Joanna Pawelczyk 73

MONIQUE AUGRAS

Candomblé badaczy, przeł. Joanna Pawelczyk 83

JOCÉLIO TELES

Kult candomblé w stanie Bahia w XXI wieku, przeł. Łukasz Zaremba 91

LIVIO SANSONE

Cukier, ropa i Czarny Atlantyk, przeł. Łukasz Zaremba 95

LESZEK KOLANKIEWICZ

Grotowski w gąszczu narracji haitańskich 107

JÓZEF KWATERKO

O malarstwie vodou na Haiti 118
OLGA STANISŁAWSKA Rok po. Port-au-Prince, styczeń 2011 125

SŁAWOMIR SIKORA

Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość 134
RADOSŁAW BARC Renesans Harlemu. Sztuka w kontekście ideologii rasowej 148

JACEK JAN PAWLIK

Atlantyckie transpozycje. Wyobrażenie bóstw i duchów inspirowane obcością 163
     

Wątki afrykańskie

 

RYSZARD CIARKA

Afrykański raptularz Jacka Olędzkiego 177
JACEK OLĘDZKI Lotus Flowers. Papier toaletowy marszczony – celulozowy 179

ADAM RYBIŃSKI, MACIEJ ZĄBEK

Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia 197

ADAM RYBIŃSKI

Ręka w rękę, czyli rzecz o tuareskim dążeniu do jedności i własnego państwa 205
MAJAN GARLINSKI Obrazki z wystawy, przeł. Dorota Kulikiewicz 225
KAROLINA MARCINKOWSKA Świat „tych o prześwitujących oczach” widziany przez króla Dadilahy Buta 231
ŁUKASZ KAMIŃSKI „Kyendi” – kim jestem? 238
     
Egzotyka – reminiscencje  

TOMASZ SZERSZEŃ

„Documents”, czyli maszyna do deklasyfikacji: Problem podtytułu; Bezformie 244
MARTA SKWARA „Dzicy” Witkacego – przemyślana odpowiedź na doświadczenie egzotyki? 251
JOANNA RACZKOWSKA „W stronę światła Południa…” czyli Mirosława Żuławskiego odkrywanie Afryki 265
     

Aporia? Cliché verre? Zwielokrotnione wizerunki

 

MAŁGORZATA KITOWSKA-ŁYSIAK

Światło-czułość. Czy Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza mogłaby powstać bez cliché verre? 275
IRENA KOSSOWSKA Aporia: zwielokrotnione wizerunki, sparafrazowane obrazy 285
     
O nihilizmie  
DARIUSZ CZAJA Noc ciemna. Nihilologia i wiara 298
     

Słyszalny krajobraz

 
KRZYSZTOF LIPKA Ptasie uniwersum (ptaki artystycznie rozśpiewane) 313
     
Miejsca dzieła  
ANDRZEJ PIEŃKOS Samotnia romantycznego poety. Lamartine wśród winnic 327
   
Historia jednego obrazu w Studium Teatralnym Piotra Borowskiego na Lubelskiej  

ANTONI ZIEMBA

Neapol i Luca Giordano (Luca Giordano, Trzej Królowie) 334
BOGUSŁAW (SŁAWOMIR) BOBULA O obrazie Luca Giordano i kolekcji Stanisława Wydżgi 339
ELŻBIETA FICOWSKA Jerzy Ficowski – urodziny poety 349
KRZYSZTOF CZYŻEWSKI Spojrzenie prosto w oczy. O obrazie Jerzego Ficowskiego 353
  Amulety i definicje, czyli szkic do portretu Jerzego Ficowskiego. Fragmenty listy dialogowej z filmu Pawła Woldana 355

 

strona główna