Aktualności

Muzeum Etnograficzne w Kontekstach - zapraszamy na kolejne spotkanie

Zapraszamy na kolejną dyskusję z cyklu "Muzeum Etnograficzne w Kontekstach"

19 lutego o godz. 18:00

w Państwowym Muzeum Etnograficznym (ul. Kredytowa 1, Warszawa)

Spotkanie dotyczyć będzie wielozmysłowego doświadczenia w przestrzeni muzealnej, przekraczania wzrokocentrycznych paradygmatów i otwarcia na bodźce płynących z innych zmysłów: smaku, węchu, dotyku. Zastanowimy się, jak zmysły te uruchamiane są przez artystów i twórców wystaw muzealnych. Jednym z poruszanych tematów będzie problem dostępności treści prezentowanych w muzeach dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji różnych zmysłów jako narzędzi poznania i interpretacji. Punktem wyjścia będzie tekst Zapach malarstwa - zapach sztuki sensous theory prof. Marty Leśniakowskiej opublikowany w kwartalniku "Konteksty" nr 2022/3.

W spotkaniu wezmą udział prof. Marta Leśniakowska i Monika Matusiak, rozmowę poprowadzi dr Magdalena Wróblewska.

więcej

Archiwum rodziny Forteckich  

Dla prac na rzecz rozumienia i przedstawienia kultury lokalnej zbiory domowe są z jednej strony poważna nadzieją, z drugiej znaczącym intelektualnym wyzwaniem. Kultura lokalna to rzeczywistość, w której słabo słabiej działają wzorce ustanawiane przez dominujące, wzorotwórcze centrum kultury. To prowincja, region, margines metropolitalnego istnienia. Oczywistym źródłem tej kontaminacji jest dystans dzielący te dwie formy istnienia kultury. Bardzo różne jednak mogą być powody ustanawiające odległość. Mocno przemawiają do wyobraźni te, które odwołują się do geografii, topografii, mil czy kilometrów. Bajkowe: za siedmioma morzami, górami, rzekami. Mityczne: bardzo daleko, w innym świecie. Oczywista jest także odległość wyznacza przez różnice cywilizacyjne, klasowe, religijne. Przez to gdzie lokują się źródła politycznej i gospodarczej mocy i przez to, co dyktują aktualne mody. Powodem dystansu może być niezgoda przejawiająca się w nieoczywistych działaniach na dominujące hierarchie i płynące z nich konsekwencje. Siła centrum, także ta kulturowa widziana jest jako przemoc i z tego powodu odrzucana. Lokalność jawi się w takiej perspektywie jako możliwość autonomii, otwarcia, twórczych poszukiwań. Najczęściej różne źródła zasilają wspólny nurt. Kształt jego meandrujące koryto zależy zaś od tego gdzie najmocniej bije puls historii. Nie można jednak prezentować i poprzez taką prezentację pojmować lokalności abstrahując od relacji , która ją ustanawia, od przyciągającego i odpychającego jednocześnie dystansu, od dyskretnego "pomiędzy" wpisanego w tkankę takiego miejsca.

patrz więcej:

https://serwer1863592.home.pl/kolekcje/kolekcje.php?kolekcja=k4

Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

więcej

Muzeum Etnograficzne w kontekstach - Wdzięczność

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Muzeum Etnograficzne w kontekstach", poświęcone najnowszemu numerowi kwartalnika "Konteksty" nr 1-2/2023 pt. "Wdzięczność".

W spotkaniu wezmą udział: rzeźbiarz Krzysztof M. Bednarski, poeta Jarosław Mikołajewski, redaktor naczelny kwartalnika "Konteksty" Zbigniew Benedyktowicz oraz dyrektor PME Robert Zydel.

 

więcej

Spotkanie z cyklu Muzeum Etnograficzne w Kontekstach

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu "Muzeum Etnograficzne w Kontekstach".

Zobacz plakat w wersji PDF

więcej


Archiwum aktualności

O nas

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Kwartalnik, nakład 700 egz., ISSN 1230-6142 (Print), 2956-9214 (Online)

Redagują: Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny), Aleksander Jackowski, Danuta Benedyktowicz (sekretarz redakcji), Justyna Chmielewska, Wojciech Michera, Paweł Próchniak, Tomasz Szerszeń, Kuba Szpilka, Andrzej Łubniewski (dyrektor artystyczny)

Tłumaczenia (summaries): Aleksandra Rodzińska-Chojnowska

Rada naukowa i recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), prof. dr hab. Wiesław Juszczak (Instytut Sztuki PAN), Antoni Kroh (Pracownia Etnograficzna, Nowy Sącz), prof. dr hab. Ludwik Stomma (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbona, Paryż), dr Anton Serdeczny (Visiting Fellow, European University Institute Florence), prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski), Zofia Bisiak (Fundacja Akademia Łucznica), dr Wiera Meniok (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, kierowniczka Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka tegoż uniwersytetu, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu), prof. Wiktor Stoczkowski (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż), prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łodzki, przewodnicząca Komitetu Nauk Etnologicznych PAN).

„Konteksty” są indeksowane m.in. w bazach ERIH, SCOPUS i EBSCO.

Archiwum badawcze Aleksandra Jackowskiego

Prywatne i redakcyjne archiwum profesora Aleksandra Jackowskiego (zm. 2017), wybitnego antropologa kultury, pioniera badań nad polską sztuką ludową i nieprofesjonalną, europejskiego autorytetu w zakresie badań nad sztuką nieprofesjonalną i l’art brut, zawiera unikatowe, niezwykle cenne dla polskiego dziedzictwa kulturowego rękopisy, zapiski badawcze, fotografie, negatywy, nagrania magnetofonowe rozmów z artystami. (...) Zdigitalizowane materiały, będące owocem pierwszego etapu prac zrealizowanych w 2018, zamieszczamy na naszej stronie, mając nadzieję na kontynuowanie tych prac w ramach wspomnianego programu.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w roku 2020 zrealizowaliśmy II etap dygitalizacji, wprowadzając archiwalia z Archiwum badawczego Aleksandra Jackowskiego dotyczące 4 artystów: 1. Jadwiga Budzisz-Buynowska, 2. Edward Sutor, 3.Katarzyna Gawłowa, 4. Marianna Wiśnios.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Przejdź do archiwum

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty