Aktualności

X Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza - zapraszamy do Lublina i Drohobycza

Zapraszamy na X Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza - SchulzFest 2022 / Arka wyobraźni, którego współorganizatorem jest redakcja "Kontekstów".

 

Lublin  /  30 czerwca, 7-10 lipca 2022

Drohobycz  /  12-17 lipca 2022

 

Główną ideą SchulzFestu - jako wydarzenia artystycznego, intelektualnego i duchowego, odbywającego się cykliczne od 20 lat w Drohobyczu - jest budowanie przestrzeni dla ruchu wolnej myśli i wyobraźni, dla pracy pamięci i twórczych poszukiwań. Ta przestrzeń stanowi miejsce spotkania, które ma głęboko ludzki wymiar, jest bowiem pogłębionym wyobraźniowo i poznawczo, otwartym na nieznane spotkaniem ludzi różnych światów i języków, różnych wrażliwości, a jednocześnie jest spotkaniem z tajemnicą dzieła Schulza i z tajemnicą miejsca tego dzieła - Drohobycza.

SchulzFest od początku jego istnienia wspierali i współtworzyli ludzie kultury, pisarze i naukowcy z Lublina, dzisiaj - w obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę, w jubileuszowym roku festiwalu - miejscem SchulzFestu będzie również Lublin, gdzie odbędzie się pierwsza część X edycji festiwalu, jej część druga mieć będzie miejsce w Drohobyczu i rozpocznie się 12 lipca - w dniu 130. urodzin autora "Sklepów cynamonowych". 
 

Zobacz pełny program festiwalu

więcej


Archiwum aktualności

O nas

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Kwartalnik, nakład 1000 egz., ISSN 1230-6142

Redagują: Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny), Danuta Benedyktowicz (sekretarz redakcji), Justyna Chmielewska, Dariusz Czaja, Wojciech Michera, Paweł Próchniak, Tomasz Szerszeń, Kuba Szpilka

Tłumaczenia (summaries): Aleksandra Rodzińska-Chojnowska

Rada naukowa i recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Antoni Kroh (Pracownia etnograficzna, Nowy Sącz), prof. dr hab. Ludwik Stomma (Ecole des Hautes Etudes, Sorbona, Paryż), prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski), Zofia Bisiak (Fundacja Łucznica)

„Konteksty” są indeksowane m.in. w bazach ERIH, SCOPUS i EBSCO.

Archiwum badawcze Aleksandra Jackowskiego

Prywatne i redakcyjne archiwum profesora Aleksandra Jackowskiego (zm. 2017), wybitnego antropologa kultury, pioniera badań nad polską sztuką ludową i nieprofesjonalną, europejskiego autorytetu w zakresie badań nad sztuką nieprofesjonalną i l’art brut, zawiera unikatowe, niezwykle cenne dla polskiego dziedzictwa kulturowego rękopisy, zapiski badawcze, fotografie, negatywy, nagrania magnetofonowe rozmów z artystami. (...) Zdigitalizowane materiały, będące owocem pierwszego etapu prac zrealizowanych w 2018, zamieszczamy na naszej stronie, mając nadzieję na kontynuowanie tych prac w ramach wspomnianego programu.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w roku 2020 zrealizowaliśmy II etap dygitalizacji, wprowadzając archiwalia z Archiwum badawczego Aleksandra Jackowskiego dotyczące 4 artystów: 1. Jadwiga Budzisz-Buynowska, 2. Edward Sutor, 3.Katarzyna Gawłowa, 4. Marianna Wiśnios.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Przejdź do archiwum

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty