Redakcja

Redagują: Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny), Aleksander Jackowski, Danuta Benedyktowicz (sekretarz redakcji), Justyna Chmielewska, Wojciech Michera, Paweł Próchniak, Tomasz Szerszeń, Kuba Szpilka

Tłumaczenia (summaries): Aleksandra Rodzińska-Chojnowska

Rada naukowa i recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), prof. dr hab. Wiesław Juszczak (Instytut Sztuki PAN), Antoni Kroh (Pracownia Etnograficzna, Nowy Sącz), prof. dr hab. Ludwik Stomma (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbona, Paryż), dr Anton Serdeczny (Visiting Fellow, European University Institute Florence), prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski), Zofia Bisiak (Fundacja Akademia Łucznica), dr Wiera Meniok (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, kierowniczka Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka tegoż uniwersytetu, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu), prof. Wiktor Stoczkowski (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż), prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łodzki, przewodnicząca Komitetu Nauk Etnologicznych PAN).

Projekt graficzny pisma: Wojciech Markiewicz

Projekt okładki i opracowanie graficzne numerów: Andrzej Łubniewski

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty