Archiwum badawcze Aleksandra Jackowskiego: artyści sztuki ludowej i nieprofesjonalnejALEKSANDER JACKOWSKI
(ur. 19 stycznia 1920 – zm. 16 stycznia 2017).

Fot. Tomasz Szerszeń, 2010.

Prywatne i redakcyjne archiwum profesora Aleksandra Jackowskiego (zm. 2017), wybitnego antropologa kultury, pioniera badań nad polską sztuką ludową i nieprofesjonalną, europejskiego autorytetu w zakresie badań nad sztuką nieprofesjonalną i l’art brut, zawiera unikatowe, niezwykle cenne dla polskiego dziedzictwa kulturowego rękopisy, zapiski badawcze, fotografie, negatywy, nagrania magnetofonowe rozmów z artystami. Ogromną wartość historyczną i kulturową mają dokumenty związane z zapoznanymi artystami nieprofesjonalnymi, które stanowią niejednokrotnie jedyny zachowany ślad ich twórczości. Przyjaciele i uczniowie profesora Jackowskiego, we współpracy z redakcją kwartalnika „Konteksty” i Stowarzyszeniem LIBER PRO ARTE zabezpieczyli archiwum Mistrza przed zniszczeniem i rozproszeniem oraz rozpoczęli jego porządkowanie. Dzięki wsparciu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” przystąpiliśmy do digitalizacji i opracowywania tych materiałów archiwalnych związanych z życiem i pracą naukową Aleksandra Jackowskiego.

Zdigitalizowane materiały, będące owocem pierwszego etapu prac zrealizowanych w 2018, zamieszczamy na naszej stronie, mając nadzieję na kontynuowanie tych prac w ramach wspomnianego programu.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w roku 2020 zrealizowaliśmy II etap dygitalizacji, wprowadzając archiwalia z Archiwum badawczego Aleksandra Jackowskiego dotyczące 4 artystów: 1. Jadwiga Budzisz-Buynowska, 2. Edward Sutor, 3.Katarzyna Gawłowa, 4. Marianna Wiśnios.

Wyszukiwarka-

Aleksander Jackowski

Aleksander Jackowski (ur. 19 stycznia 1920 w Warszawie, zm. 1 stycznia 2017 tamże[1]) – polski antropolog kultury, etnograf, krytyk sztuki. Autor wielu prac o sztuce ludowej, współczesnej, l’art brut, naiwnej.

Życiorys

Wychowywał się w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej. W 1940 r. zesłany ze Lwowa na Syberię. Tam zetknął się z kulturą ludową Chantów, pracował jako drwal, tragarz, traktorzysta, zdun, tokarz, ślusarz. Strzaskaną kostkę w nodze złożył mu szaman, ukrywający się w lasach przed władzą radziecką. Do Polski wrócił z wojskiem (armia Berlinga) w 1943 r. Brał udział w walkach pod Puławami i o Warszawę. Epizod wojskowy zakończył w stopniu majora jako zastępca Komendanta Wojskowego Warszawy w maju 1945 r. Studiował socjologię, uczęszczał na wykłady z historii sztuki. Do 1948 r. pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako dyrektor Gabinetu Ministra, dyrektor Departamentu Prasy i Informacji. W 1948 r. był też zastępcą redaktora naczelnego w tygodniku „Odrodzenie”. Od końca 1949 r. wicedyrektor, a następnie kierownik Zakładu Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w Państwowym Instytucie Sztuki (później Instytut Sztuki PAN), organizator Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego i Słownego. W latach 1952–1998 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”. Do 1984 roku kierował pracownią Sztuki Nieprofesjonalnej w Instytucie Sztuki PAN. Autor ponad 400 tekstów o sztuce ludowej, współczesnej, l’art brut, naiwnej. Wieloletni współpracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Rady Fundacji Kultury, Rady Centrum Sztuki Współczesnej, juror konkursów „Małe ojczyzny”.

Wybrane publikacje

Książki

Artykuły

Literatura

Media


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty