Dla autorów

Szanowni autorzy,

prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych – jest to warunek przyjęcia tekstu do druku w naszym piśmie:

 

Teksty należy przesyłać na adres konteksty@ispan.pl w formacie .doc. Powinny być zredagowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów.

 

Wraz z tekstem prosimy przesłać następujące załączniki:

- metryczkę zawierającą:

 

- ilustracje + podpisy

 

Dalsze wskazówki: „Konteksty” – zasady opracowywania tekstów, przypisów i bibliografii przedmiotowej.

 

* Zastrzegamy, że do druku w kwartalniku „Konteksty” przyjmujemy wyłącznie teksty oryginalne, dotąd niepublikowane (wyjątkiem są tu tłumaczenia). Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich, a złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz recenzji. Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i dokonywania w nich niezbędnych poprawek.

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty