Dla autorów

Szanowni Autorzy,

Oto najważniejsze prośby dotyczące formatu nadsyłanych do nas tekstów:

  1. Przypisy umieszczone nie na dole strony, tylko na końcu tekstów.
  2. Wyróżnione boldem słowa, a także – jeśli na tym zależy autorowi – cytaty, które mają być złożone jako wcięte i mniejszą czcionką, powinny być zaznaczone – pisane czerwoną czcionką.
  3. W tekście powinny być, jeśli na tym autorowi zależy, umieszczone także na czerwono numery ilustracji (fotografii): (nr1) które powinny znaleźć się w pobliżu danego akapitu, fragmentu tekstu.
  4. Ilustracje (300 px w podstawie, rozdzielczość 300 dpi) opisane: nr 1, 2, itd. i odpowiednio do nich ponumerowane podpisy: 1, 2, itd. w osobnym pliku word, lub wpisane w tytułach plików graficznych.
  5. Krótkie streszczenie (do 1 strony)
  6. Nota autorska o sobie.
  7. Kontakt e-mail, telefon i adres pocztowy, na który ew. przesyłać należy korespondencję i później ew. egzemplarze autorskie.

Dalsze wskazówki: Konteksty - zasady opracowywania tekstów

Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.

„Konteksty” są indeksowane na liście ERIH – The European Reference Index for the Humanities (dyscyplina: antropologia; kategoria: NAT).

Our code of ethics.

 

 

 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: iswydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

 

 

© Kwartalnik Konteksty