Aktualności

Konteksty na Youtube!

Zapraszamy na nasz nowy kanał na YouTube!

https://www.youtube.com/@KwartalnikKonteksty 

więcej

Spotkanie z cyklu Muzeum Etnograficzne w Kontekstach

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu "Muzeum Etnograficzne w Kontekstach".

Zobacz plakat w wersji PDF

więcej


Archiwum aktualności

O nas

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Kwartalnik, nakład 700 egz., ISSN 1230-6142 (Print), 2956-9214 (Online)

Część tekstów można przeczytać w wolnym dostępie na stronie Czasopisma.ispan.pl.

Redagują: Tomasz Szerszeń (redaktor naczelny), Danuta Benedyktowicz (sekretarz redakcji), Zbigniew Benedyktowicz, Justyna Chmielewska, Wojciech Michera, Paweł Próchniak, Kuba Szpilka, Andrzej Łubniewski (dyrektor artystyczny)

Tłumaczenia (summaries): Aleksandra Rodzińska-Chojnowska

Rada naukowa i recenzenci: Antoni Kroh (Pracownia Etnograficzna, Nowy Sącz), dr Anton Serdeczny (Visiting Fellow, European University Institute Florence), prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski), Zofia Bisiak (Fundacja Akademia Łucznica), dr Wiera Meniok (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), prof. Wiktor Stoczkowski (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż), prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łodzki, przewodnicząca Komitetu Nauk Etnologicznych PAN).

„Konteksty” są indeksowane m.in. w bazach ERIH, SCOPUS i EBSCO.

Archiwum badawcze Aleksandra Jackowskiego

Prywatne i redakcyjne archiwum profesora Aleksandra Jackowskiego (zm. 2017), wybitnego antropologa kultury, pioniera badań nad polską sztuką ludową i nieprofesjonalną, europejskiego autorytetu w zakresie badań nad sztuką nieprofesjonalną i l’art brut, zawiera unikatowe, niezwykle cenne dla polskiego dziedzictwa kulturowego rękopisy, zapiski badawcze, fotografie, negatywy, nagrania magnetofonowe rozmów z artystami. (...) Zdigitalizowane materiały, będące owocem pierwszego etapu prac zrealizowanych w 2018, zamieszczamy na naszej stronie, mając nadzieję na kontynuowanie tych prac w ramach wspomnianego programu.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w roku 2020 zrealizowaliśmy II etap dygitalizacji, wprowadzając archiwalia z Archiwum badawczego Aleksandra Jackowskiego dotyczące 4 artystów: 1. Jadwiga Budzisz-Buynowska, 2. Edward Sutor, 3.Katarzyna Gawłowa, 4. Marianna Wiśnios.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Przejdź do archiwum

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty