Aktualności

Muzeum Etnograficzne w Kontekstach - zapraszamy na kolejne spotkanie 2024-02-15 18:39

Zapraszamy na kolejną dyskusję z cyklu 'Muzeum Etnograficzne w Kontekstach'

19 lutego o godz. 18:00

w Państwowym Muzeum Etnograficznym (ul. Kredytowa 1, Warszawa)

Spotkanie dotyczyć będzie wielozmysłowego doświadczenia w przestrzeni muzealnej, przekraczania wzrokocentrycznych paradygmatów i otwarcia na bodźce płynących z innych zmysłów: smaku, węchu, dotyku. Zastanowimy się, jak zmysły te uruchamiane są przez artystów i twórców wystaw muzealnych. Jednym z poruszanych tematów będzie problem dostępności treści prezentowanych w muzeach dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji różnych zmysłów jako narzędzi poznania i interpretacji. Punktem wyjścia będzie tekst Zapach malarstwa – zapach sztuki (sensous theory) prof. Marty Leśniakowskiej opublikowany w kwartalniku "Konteksty" nr 2022/3.

W spotkaniu wezmą udział:

prof. Marta Leśniakowska – polska historyczka sztuki i teorii architektury, profesor w Instytucie Sztuki PAN. Zajmuje się historią, teorią i krytyką sztuki XIX–XXI wieku, metodologią historii sztuki oraz architekturą i fotografią XIX–XXI wieku.

Monika Matusiak – historyczka sztuki i animatorka kultury. Ukończyła Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną na warszawskiej ASP i historię sztuki na UKSW. Instruktorka teatralna, autorka i koordynatorka projektów kulturalno-społecznych i edukacyjnych związana z Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły.

Spotkanie poprowadzi dr Magdalena Wróblewska, dyrektorka p.o. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

 


Archiwum aktualności

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty