Aktualności

MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KONTEKSTACH - spotkanie XI 2024-06-08 10:44

Zapraszamy na jedenaste spotkanie z cyklu „Muzeum Etnograficzne w Kontekstach”
pt. "Etnolog w podróży" 
10 czerwca poniedziałek, godz. 18.00
w Państwowym Muzeum Etnograficznym ul. Kredytowa 1, Warszawa


W spotkaniu udział wezmą: Prof. Jerzy S. Wasilewski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Dyrektorka Muzeum Etnograficznego dr Magdalena Wróblewska, Redaktor naczelny Zbigniew Benedyktowicz wraz z zespołem redakcji kwartalnika "Konteksty" IS PAN.
 
Szczegóły w załączniku
i na stronach:

i na stronach:
www.konteksty.pl
https://ethnomuseum.pl/wydarzenia/muzeum-etnograficzne-w-kontekstach-6-2/

oraz FB

 

Prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski jest związany z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego od czasu studiów. Od ponad pół wieku uczestniczy w  ekspedycyjnych i indywidualnych badaniach obszarów Azji Dalekiej: od państw środkowoazjatyckich (prawie wszystkich tamtejszych „-stanów”) i dalej na wschód i północ, (ze szczególnie intensywnym pracami terenowymi w Mongolii) aż po Koreę i Japonię. Szczególnie interesuje go duchowość tamtych obszarów, szamanizm i buddyzm, a także symboliczny sens rytuałów, tabu i wierzeń magicznych.


W swoich pracach i wykładach uniwersyteckich łączy doświadczenie badacza terenowego z teoriami antropologicznymi, widzianymi w szerokiej perspektywie humanistycznej.
Autor kilkudziesięciu artykułów oraz książek: Podróze do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach (1979, 1982), Pasterze reniferów mongolskiej tajgi, (2008), Tabu (2010).

O książce i Autorze
Prof. Jerzy Wasilewski to osoba o szczególnej pozycji w naszym środowisku. Charyzmatyczny wykładowca, czerpiący materiały swych zajęć, tak jak i publikacji, z bogatej praktyki terenowej.
Ma na swoim koncie zaawansowane studia specjalistyczne, powstałe w oparciu o badania czy to w Polsce, czy – przede wszystkim – w różnych krajach Azji, jak również refleksyjne teksty o bardziej eseistycznym charakterze. […]

Swoje doświadczenia terenowe wykorzystuje do sformułowania refleksji ogólnoteoretycznej, ale też – jak prawdziwy etnograf – umie dostrzec w niejednym „informatorze” ciekawego człowieka (Czytelnik znajdzie tu pogłębione ich portrety). Już same aluzyjne tytuły tych szkiców i trafne hasła wywoławcze wskazują, że oprócz podzielenia się radością bycia w terenie i wyczuleniem na jego kulturowa miąższość, chce Autor zawrzeć w swej relacji jak najwięcej wartości czysto literackich. „Pisał mało, ale pisał smacznie” – tak prof. Lech Mróz sparafrazował Izaaka Babla w trakcie jubileuszu 50-lecia jego pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Daje to nadzieje, ze czytelnik, będzie miał z ich lektury tyle samo przyjemności i pożytku, ile ja miałem.

Prof. dr hab. Maciej Zabek
Uniwersytet Warszawski


 „Etnolog w podróży” to książka świetnie pomyślana i znakomicie napisana. Atrakcyjność pomieszczonych w niej tekstów bierze się z porzucenia przez Autora twardych rygorów scjencji i twórczego zaadaptowania do dyskursu naukowego formuły eseistycznej. Jest w tych świetnie opowiedzianych historiach smak detalu, są wspominani z imienia i nazwiska napotkani przez niego ludzie, są narracje o krajobrazach, języku i rzeczach – a wszystko to w kontekście etnografii poświadczonej i zaświadczonej biograficzną sygnaturą. Autor nie kryje się za bezosobowym, obiektywizującym „ja” badacza akademickiego, ale wprowadza – tak ożywczy i poznawczo owocny! – rys spersonalizowanej opowieści.

Wszystkie narracje Jerzego Wasilewskiego są silnie umocowane w terenie, wręcz: stoją empirycznym konkretem, a znawstwo (językowe, obyczajowe etnograficzne, religioznawcze etc.) wychyla się z każdej linijki tej niestandardowej antropologicznej narracji. Skorzystają z tej książki nie tylko rasowi etnografowie, opierający swoją pracę o badania terenowe, ale także wszyscy humaniści o otwartych głowach. Szersza publiczność będzie mogła zaznajomić się z – fascynująco opowiedzianymi – arkanami etnograficznej pracy w terenie, z jej jasnymi i ciemnymi stronami. A także przekonać się dobitnie, ze antropologia (kiedyś etnografią zwana) pełni wciąż niezbędną rolę w dialogu międzykulturowym, a jej zasługi w tej materii są nie do przecenienia..

Prof. dr hab. Dariusz Czaja
Uniwersytet Jagiellonski
 


Archiwum aktualności

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty