Aktualności

Odszedł Prof. Ludwik Stomma 2020-03-11 14:31

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł

Profesor Ludwik Stomma

 

Wybitny etnolog, antropolog kultury, pisarz, felietonista.

W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od lat mieszkał we Francji. Pracował na Sorbońskim Uniwersytecie w École pratique des hautes études w Paryżu, wcześniej wykładał m.in. na UW, UJ i na KUL-u, był również pracownikiem Instytutu Sztuki PAN w Warszawie współtworzącym Zakład Antropologii kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w latach 1980-1983. Autor wielu niezwykle ważnych książek i setek artykułów nie tylko z dziedziny antropologii kultury i antropologii historii.

Wieloletni przyjaciel i współpracownik kwartalnika "Konteksty", członek redakcji i rady naukowej tego pisma.

 

Rodzinie i Bliskim, Profesora Ludwika Stommy

 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dyrekcja, koleżanki i koledzy

z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i redakcja kwartalnika "Konteksty"


Archiwum aktualności

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty