Wytyczne dla autorów i autorek

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI W „KONTEKSTACH”

 

Format: Tekst znormalizowany, czcionka Times New Roman, 12 p., interlinia 1,5.

 

 

Przypisy końcowe:

Adresy bibliograficzne cytowanych prac oraz komentarze do tekstu podajemy w przypisach końcowych, do tekstu załączamy także osobno bibliografię przedmiotową. W przypisach poszczególne adresy bibliograficzne podajemy według następującego wzoru:

 

książka

Clifford Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

 

opracowanie zbiorowe

Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, red. James Clifford, George E. Marcus, Berkeley–Los Angeles–London 1986.

 

artykuł w zbiorze

James Clifford, Introduction: Partial Truths, [w:] Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography, red. James Clifford, George E. Marcus, Berkeley–Los Angeles–London 1986, s. 1–26.

 

artykuł w czasopiśmie

Timothy Mitchell, The World as Exhibition, „Comparative Studies In Society and History” 1989, nr 2, s. 217–236.

 

 

Opracowanie przypisów:

      Pełną informację dot. cytowanej pozycji (opracowaną wg wzoru powyżej) podajemy tylko przy jej pierwszym przywołaniu:

1 Johann Huizinga, Jesień średniowiecza, przeł. Tadeusz Brzostowski, PIW, Warszawa 1992, s. 110–112.

     

      Przy kolejnych przywołaniach cytowanego dzieła stosujemy opis skrócony:

            2 J. Huizinga, Jesień…, dz. cyt., s. 110–112.

            3 Tamże, s. 45–50. (gdy kolejne przypisy odnoszą się do tej samej książki)

            Lub:

            4 Tegoż, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Cultures, Beacon Press, Boston 1955, s. 45–50.

            (gdy kolejny przypis dotyczy innego dzieła tego samego autora)

 

 

Opracowanie bibliografii:

Prace cytowane lub przywoływane w tekście – oprócz przytoczenia ich w przypisach końcowych – prosimy umieścić również w bibliografii opracowanej zgodnie ze standardem Chicago Manual of Style. Przykłady:

 

książka

Grazer, Brian, and Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster, 2015.

Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016.

Lahiri, Jhumpa. In Other Words. Translated by Ann Goldstein. New York: Alfred A. Knopf, 2016.

 

rozdział w książce

Thoreau, Henry David. “Walking.” In The Making of the American Essay, edited by John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press, 2016.

 

artykuł w czasopiśmie naukowym

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.

LaSalle, Peter. “Conundrum: A Story about Reading.” New England Review 38, no. 1 (2017): 95–109. Project MUSE.

Satterfield, Susan. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April 2016): 165–76.

 

artykuł prasowy:

Manjoo, Farhad. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New York Times, March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.

Mead, Rebecca. “The Prophet of Dystopia.” New Yorker, April 17, 2017.

 

Więcej przykładów: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty