Aktualności

Zapraszamy na wykład prof. Dariusza Czai pt. Falując - kruche ramy świadectwa / środa, 16 czerwca, o godz. 12 2021-06-08 15:42

Zapraszamy na kolejne seminarium Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej, które odbywa się pod kierownictwem dr hab. Zbigniewa Benedyktowicza, prof. IS PAN.

Wykład pt. Falując (kruche ramy świadectwa), poświęcony antropologicznym kontekstom filmu Paterson Jima Jarmuscha, wygłosi prof. dr hab. Dariusz Czaja.

16 czerwca (środa) o godz. 12.00

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE1ODkwMDAtMmY5Zi00YTc2LTgyNmQtYWJhMzA0MWM3NTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%2262c2ee83-6d16-4cb8-a78e-4daf4cdc437f%22%7d

 

Podczas seminarium prof. Czaja zajmie się filmem Paterson (2016), kameralnym arcydziełem Jima Jarmuscha, będącym opowieścią o stwarzającej sile poezji. Poetycki umysł Patersona (kierowcy autobusu z miasteczka Paterson) zanurzony jest w strumieniu rzeczywistości, w nieogarnionym, płynnym żywiole. Te jawnie buddyjskie rezonanse Patersona dochodzą do widza z pewnym opóźnieniem. Przy uważniejszym spojrzeniu widać wyraźnie, że film Jarmuscha to esencjalnie wschodnia (w szerokim rozumieniu tego słowa) opowieść: w istotnych punktach podszyta buddyjskim światoodczuciem narracja, osadzona w zachodnich realiach.

Film opowiada o sile poetyckiego spojrzenia, o próbach zobaczenia świata w jego nieuprzedmiotowionej, niezapośredniczonej przez doraźne interesy postaci. Jest pochwałą poezji jako bezinteresownej formy bycia-w-świecie. Co ciekawe:  dokładnie tym samym jest film Jarmuscha. Jego niemal pozbawiona akcji, niespieszna, kontemplacyjna forma zmierza w tym samym kierunku. Mówiąc inaczej: film, który w swoim zasadniczym wymiarze opowiada o poezji, sam staje się poezją.

 

Dariusz Czaja – antropolog kultury, eseista, recenzent muzyczny, prof. dr hab., wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, redaktor kwartalnika „Konteksty” (IS PAN). Ostatnio opublikował: Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne (2004); Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe (2006); Lekcje ciemności (2009) – nagroda Fundacji TVP Kultura („Gwarancja Kultury”); Gdzieś dalej, gdzie indziej (2010) – nagroda „Warszawska Premiera Literacka” 2011, nominacja do nagrody Nike; Antropołogija jak duchowna wprawa (2012, Lwów); Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe (2013); Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria (2013); Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014); Negde dalje, negde drugde (2016, Belgrad); Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości (2016); Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych (2018) – 2019 nominacja do nagrody Nike; Cena sztuki. Tezy o zaczarowaniu (2020); Sejsmografie/Sismografie. Przypisy do Nienazwanej teraźniejszości [Roberto Calasso] w jęz. polskim i włoskim (2020).

 

Polecamy obejrzenie filmu przed spotkaniem.


Archiwum aktualności

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty