Aktualności

Odszedł prof. Wiesław Juszczak 2021-02-19 11:18

Ze smutkiem informujemy, że zmarł profesor Wiesław Juszczak (1932–2021) – wybitny historyk sztuki, filozof, tłumacz. Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Sztuki PAN (z którym był związany od 1961 roku) i Uniwersytetu Warszawskiego, naszym mentorem i kolegą z Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej, autorem i członkiem Rady Naukowej „Kontekstów”, przyjacielem redakcji. Do jego najważniejszych książek należą: Wojtkiewicz i nowa sztuka (1965, 2000), Postimpresjoniści (1972), Malarstwo polskie. Modernizm (1977), Fakty i wyobraźnia (1979), Młody Weiss (1979), Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki (1995), Realność bogów (2002), Zasłona w rajskie ptaki (1981, 2004), Wędrówka do źródeł (2009), Archeologia mitu, t. 1 i 2 (2012), Ekfraza poetycka w antycznej Grecji (przykłady wybrane) (2012), Poeta i mit (2014). Był autorem cenionych przekładów, m.in. Williama Blake’a, T.S. Eliota, Virginii Woolf, Karen Blixen, Lindy Nochlin, Hugha Honoura. Prowadził rozległe badania, które znacznie przekraczały granice dyscyplin: pisał i wykładał m.in. o eposie paleolitycznym, kinie japońskim i twórczości Bergmana, operze, teorii ornamentu, micie i archaicznej myśli greckiej, ekfrazie, teorii sztuki XVIII i XIX wieku, malarstwie Młodej Polski, Heideggerze i Tolkienie… Został uhonorowany m.in. nagrodą polskiego PEN Clubu (2010) i złotym medalem Gloria Artis (2012). Wielokrotnie publikował w „Kontekstach”, w numerze 2-3/2010 drukowaliśmy materiały z ceremonii wręczenia Profesorowi Nagrody Polskiego PEN Clubu, a w numerze 1/2013 opublikowaliśmy zebrane głosy związane z uroczystością odnowienia doktoratu Profesora - zapraszamy do ich lektury.

W jednej z laudacji prof. Elżbieta Wolicka-Wolszleger pisała wówczas: „Jest to dorobek uczonego i pisarza oraz uniwersyteckiego pedagog, który już w początkach swej kariery akademickiej zajął poczesne miejsce pośród luminarzy polskiej humanistyki”. Z kolei prof. Maria Poprzęcka pisała: „Mamy do czynienia z postacią wyjątkową (…). Dorobek Profesora Juszczaka jest niezwykle bogaty, merytorycznie i formalnie różnorodny, łączący profesjonalne kompetencje historyka i teoretyka sztuki z horyzontem doświadczeń i przemyśleń badacza kultury duchowej, jej źródeł i warstw głębokich. Jest to dorobek uczonego uprawiającego naukę, dla której nie są istotne genologiczne podziały i akademickie, wąskospecjalistyczne rozróżnienia badawcze. (…) W tym wszystkim jego wyjątkowy w swej różnorodności dorobek jawi się jako monolityczna całość, spojona dążeniem dotarcia „do źródeł” – jak zatytułował jedną ze swoich książek”.

Zapraszamy również do lektury księgi ku czci Profesora, przygotowanej na Jego osiemdziesiąte urodziny w 2012 roku przez uczniów: Jeden, by wszystkich zgromadzić i w jasności związać

Dziękujemy, Profesorze!


Archiwum aktualności

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty