Numer 2010/1 (288) -

Wojciech Michera Śmierć obrazu3
Joseph Leo Koerner Mortyfikacja obrazu: śmierć jako hermeneutyka u Hansa Baldunga Griena, przełożył Wojciech Michera7
Andrzej Leśniak Ukryte obrazy Alfredo Jaara. Konfiguracja widzialnego32
Agata Sierbińska Konstrukcje pamięci: „postpamięć” Marianne Hirsch, postpamięć Christiana Boltanskiego39
Antoni Michnik Greenaway, kino, jego śmierć, jej konsekwencje. Konteksty Walizek Tulse Lupera53
Szymon Wróbel Praca myślenia jako rytuał odraczania śmierci64
Tomasz Swoboda Prolegomena do historii oka71
Tomasz Swoboda Oko widziane84
Jan Gondowicz Magiczna bogini ciała95
Elżbieta Łojszczyk Niejasne postanowienie roślinnej natury. Strategie mimikry w twórczości Hansa Bellmera i Brunona Schulza105
Szymon Uliasz Pulsująca klisza120
Łukasz Zaremba Obrazy osobliwe130
Olga Kaczmarek „Widowiska niewidziane”. Legendy o żydowskich mordach rytualnych jako performance140
Wojciech Michera Obraz, krypta, interpretacja152
Jules Champfleury Opiekun figur woskowych, przełożył Ryszard Engelking159
Tomasz Szerszeń O niezwykłych portretach i niezwykłym życiu Stefanii Gurdowej, o „Rzeczach” i o fotografii etnograficznej – zapis rozmowy z Andrzejem Kramarzem168
Jerzy Lewczyński Potrzeba tajemnicy173
Jerzy Łoziński Obecność nieobecnej175
Janusz Barański Niezbywalność rzeczy180

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty