Numer 2014/2 (305) - Kręgi Sztuki

Ryszard Kasperowicz Ostrzeżenie przed złudzeniem jasności absolutnej, pułapką widzenia w schematach. O twórczości Prof. Marii Poprzęckiej – laudacja6
Luiza Nader Stwarzanie podmiotu kobiecego9
Maria Poprzęcka Po co sztuka?11
Zbigniew Benedyktowicz Kręgi Sztuki 
Zbigniew Benedyktowicz O Kręgach Sztuki – rozmowa z Wojciechem Majewskim18
*  Z historii i kroniki 5 lat trwania Festiwalu Kręgi Sztuki25
Andrzej Jasiński, Zbigniew Benedyktowicz Mistrz i uczeń. Z Prof. Andrzejem Jasińskim o relacji Mistrz – uczeń rozmawia Zbigniew Benedyktowicz42
Ludwik Stomma Antropologia wojny52
Ludwik Stomma Pożegnanie z Paryżem58
Małgorzata Sady Poezja semantyczna Stefana Themersona62
Stefan Themerson List do Kazimierza Askanasa68
Małgorzata Sady Kalendarium życia Franciszki i Stefana Themersonów71
Stefan Themerson Aforyzmy77
Stefan Themerson Wiersze78
Stefan Themerson O Boże!80
*  Filmy zrealizowane przez Franciszkę i Stefana Themersonów82
Małgorzata Sady Czechowicz tłumaczony83
Józef Czechowicz Light in the Afternoon84
Józef Czechowicz Światło południa84
Bogusława Sochańska Dzieło Hansa Christiana Andersena, a jego twórczość plastyczna87
Bogusława Sochańska Wizerunek Hansa Christiana Andersena a prawda jego dzienników92
Hans Christian Andersen Dzienniki, przełożyła Bogusława Sochańska100
Iwona Chmielewska Picturebook – książka dla ludzi w każdym wieku109
Andrzej Mitan Wywiad z samym sobą116
Kazimierz Piotrowski Andrzej Mitan – Hiobowe doświadczenie120
Eulalia Domanowska Życie jest sztuką122
Witold Chmielewski Z Akcją Podróż do Cieszyna130
Witold Chmielewski Czy to możliwe, aby Cieszyn znajdował się w środku świata?138
Mikołaj Góralik Sylwetka twórcza Kurta Webera143
Leszek Kołakowski List do Kurta Webera148
Leszek Kołakowski Rzeczy pomysły do filmu rysunkowego...151
Marian Oslislo Litera i znak153
Eulalia Domanowska Od pomnika do ciastka165
Eulalia Domanowska Z głową w chmurach172
Piotr Matywiecki Henry Moore – inicjacja176
Anna Krysztofiak Kręgi sztuki. Egzotyczna podróż przez Quanzhou do Cieszyna179
Marek Tylkowski, Wang Yun Kaligrafia chińska184
Marek Tylkowski Samodoskonalenie się w konfucjanizmie185
Wang Yun Spojrzenie na chińską twarz. Motywy psychologiczne i społeczne reprezentacje194
*  Uczelnie biorące udział w festiwalu Kręgi Sztuki197
Maria Pomianowska Globalna tożsamość i wrastanie w tradycję200
Eduard Ovčaček Argumenty fragmenty207
Eduard Ovčaček Krótki wykład na temat poezji eksperymentalnej214
Zbigniew Bajek Kafka – oswajanie obcego217
Adriana Zimnowoda De Profundis: Misterium Ciała. Misterium Umysłu. Procesja definiowania tożsamości222
Przemysław Piotrowski Hospes, hostis224
Stanisław Wieczorek Szczere kłamstwa227
Janusz Fogler Sztuka mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie231
Jan Dąbkowski Człowiek bez barier234
Ireneusz Betlewicz Grażynie w urodzinowym bukiecie236
Tomasz Przybyszewski Ireneusz Betlewicz – poeta i malarz237
Piotr Pawłowski Ostatni list do Irka Betlewicza239
Ernest Bryll Fragmenty wstępów do tomików poetyckich Ireneusza Betlewicza239
Wojciech Majewski Grafika w Kręgach Sztuki241
Sebastian Kubica, Wojciech Majewski Wolność na B1244
Wacław Tkaczuk Raz poeta, zawsze poeta247
Paweł Targiel O tyle więcej. Wiersze249
Anna Kozińska-Targiel Kalendarz życia i twórczości Pawła Targiela250
Krzysztof Siwczyk, Maciej Melecki Historia Instytutu Mikołowskiego253
Magdalena Fabiś Przerwane milczenie i zmieniony ton. Rozważania o współczesnej prozie Górnego Śląska255
Piotr Piotrowski Wschodnioeuropejskie peryferie artystyczne w obliczu teorii postkolonialnej262
Wiesław Juszczak Muzyka u Eliota273
Krzysztof Lipka Beethoven. Niektóre problemy etyki muzycznej na przykładzie wybranych wypowiedzi myślicieli285

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty