Numer 2011/2-3 (293-294) - Aby Warburg Nasz bliźni

Tomasz Szerszeń Aby Warburg, nasz bliźni5
Aby Warburg: sejsmograf nowoczesności
Andrzej Turowski Historia sztuki w dobie szaleństwa11
Krzysztof Rutkowski Warburg i wąż15
Aby Warburg Sejsmografie, przełożył Józef Bury27
Aby Warburg Burckhardt i Nietzsche, przełożył Ryszard Kasperowicz28
Tomasz Szerszeń Demony wojny według Warburga. Kriegskartothek29
Ryszard Kasperowicz Obraz w koncepcji Aby’ego Warburga33
Podróż amerykańska: etnologia i historia sztuki
Aby Warburg Obrazy z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, przełożyła Paulina Sosnowska, redakcja naukowa Ewa Klekot, Krzysztof Pijarski41
Katia Mazzucco Bilder, Reise, Schlangenritual. Nota do dokumentów i materiałów związanych z podróżą Aby’ego Warburga do Indian Pueblo, przełożył Mateusz Salwa55
Ewa Klekot Narracje o pewnej podróży60
Ulrich Raulff Siedem skór węża. Oraibi, Kreuzlingen i z powrotem: stacje w podróży ku światłu, przełożył Tomasz Szerszeń65
David Freedberg Maska Warburga. Studium z zakresu idolatrii, przełożyła Ewa Klekot70
Benedetta Cestelli Guidi Aby Warburg i Franz Boas. Dwa listy z Archiwów Warburgowskich. Korespondencja między Franzem Boasem i Aby’m Warburgiem 1924-25, przełożył Mikołaj Gliński82
Julián Gastelo, Goshka Macuga Snake Society fragmenty, przełożyła Katarzyna Bojarska87
Monika Szewczyk Zapis rozmowy z Goshką Macugą, przekład zbiorowy91
Niedokończone leczenie: przypadek Warburga
Ludwig Binswanger List do Zygmunta Freuda, przełożył Krzysztof Rutkowski93
Davide Stimilli Tynktura Warburga, przełożył Mateusz Salwa94
Chantal Marazia Ludwig Binswanger i rytuał ozdrowienia, przełożył Mateusz Salwa104
Joseph Leo Koerner Wykład jako rytuał przejścia, przełożył Tomasz Swoboda107
Atlas Mnemosyne i sztuka współczesna
Aby Warburg Atlas Mnemosyne. Wprowadzenie, przełożył Krzysztof Pijarski110
Aby Warburg Śniadania na trawie Maneta. Wzorotwórcza funkcja pogańskich bóstw elementarnych dla nowoczesnego odczucia natury, przełożył Krzysztof Pijarski116
Katia Mazzucco Mnemosyne: Bilderdemonstration, Bilderreihen, Bilderatlas. Chronologiczna prezentacja dokumentów związanych z Atlasem Warburga, przełożył Mateusz Salwa120
Georges Didi-Huberman Atlas Mnemosyne jako montaż, przełożył Tomasz Swoboda143
Giorgio Agamben Aby Warburg i narodziny kina, przełożył Mateusz Salwa148
Philippe-Alain Michaud Przekraczanie granic: Mnemosyne – pomiędzy historią sztuki a kinem, przełożył Łukasz Zaremba149
Andrzej Leśniak Wstęp do politycznej analizy Atlasu Mnemosyne Aby’ego Warburga156
Paweł Mościcki Sejsmografy przewrotu. Gesty rewolucyjne jako Pathosformeln162
Matthew Rampley Archiwa pamięci: Pasaże Waltera Benjamina i Atlas Mnemosyne Aby’ego Warburga, przełożył Krzysztof Pijarski174
Benjamin Buchloh Atlas Gerharda Richtera: archiwum anomiczne, przełożyła Katarzyna Bojarska184
Marta Dziewańska Ćwiczenie z wyobraźni. Atlas. Jak unieść świat na własnych barkach? Georges’a Didi-Hubermana w Museo Reina Sofia w Madrycie195
Pamięć społeczna a historia sztuki
Giovanni Careri Aby Warburg. Rytuał, Pathosformel i forma pośrednia, przełożył Tomasz Swoboda202
Emilia Olechnowicz Pośmiertne życie antyku. Medycejskie intermezza z 1589 roku216
Jacek Jaźwierski Ekspresja i tradycja artystycznych zapożyczeń: Warburg – Gombrich – Reynolds222
*  Podziękowania i źródła artykułów230
Wiesław Juszczak Thalamos Odysa232
Małgorzata Sobieraj Jak dwa zwierciadła240
Joanna M. Sosnowska Stopy Barbary Radziwiłłówny252
Jacek Dobrowolski Symbolika wierzby jako drzewa życia i śmierci w Polsce w kontekście kultur Europy, Śródziemnomorza i Azji259
Renata Rogozińska Treij. O malarstwie Jerzego Ćwiertni 1928–2009275
Monika Milewska Faszyzm i jego rzymski mit286
Katarzyna Prot Od azylu poprzez dom wariatów do domu własnego294
Przemysław Strożek Fotodinamismo 100! Bragaglia, Boccioni, Bergson i problemy futurystycznej fotografii299
Krzysztof Lipka Sfinksy. Motywy znaczące jako próba usemantycznienia struktury muzycznej305
Ireneusz Guszpit Apocalypsis cum figuris – życie po życiu315
Zbigniew Benedyktowicz, Małgorzata Dziewulska Grotowski–Flaszen – rozmowa o filmie i teatrze325
*  Historia jednego obrazu – Witkacy na Lubelskiej338
Zbigniew Benedyktowicz Historia jednego obrazu na Lubelskiej – rozmowa z Piotrem Borowskim339
Iwona Luba Pejzaż australijski, 1923349
Magdalena Kraszewska O Pejzażu australijskim, dr Kraszewskim i domu w Zakopanem356
Zakopiańczycy w poszukiwaniu tożsamości
Kuba Szpilka Zakopiańczycy365

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty