Numer 2011/1 (292) - Pamięć PRL-u

Czesław Robotycki Antropologia i historia w Polsce na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich3
Jacek Kowalewski Codzienność – lokalność – styl życia. Uwagi o założeniach epistemologicznych antropologii historycznej6
Zbigniew Libera Historia i kultura – problemy antropologii kulturowej i antropologii historycznej21
Marcin Brocki Nostalgia za PRL-em. Próba analizy26
Wojciech Piasek Historiografia PRL w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych34
Czesław Robotycki Ludowe i amatorskie pisanie historii40
Marta Kurkowska-Budzan Historia „samorosła”: narracje o powojennym podziemiu zbrojnym w Łomżyńskiem45
Barbara Klich-Kluczewska, Dobrochna Kałwa „Codzienność peryferyjna”. Pamięć o PRL mieszkańców Ustronia – studium przypadku57
Michał Januszkiewicz Etyka autentyczności jako postulowany styl życia glossa o krytyce etycznej Stanisława Barańczaka65
Krzysztof Piątkowski Estetyka PRL: ludowość i groteska70
Krystyna Piątkowska Estetyka PRL – teksty wizualne i znaki w propagandzie75
Ewa Nowina-Sroczyńska „Arystokraci wszystkich krajów – łączcie się”! Szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej81
Monika Milewska Święte Ikony Stalinowskie93
Dorota Majkowska-Szajer Pamiątki z Atlantydy. Przyczynek do badań nad jugonastalgią102
Antoni Kroh Osobliwe lata siedemdziesiąte. Wesołego Alleluja, Polsko Ludowa!112
Łukasz Kossowski „Cudowne lata”120
***
Dariusz Kosiński „Szli krzycząc: Polska, Polska!”128
Art brut
Alain Bouillet Co to jest art brut? przeł. Jacek Jan Pawlik141
Alain Bouillet Adam Nidzgorski – współczesny polski „prymitywista”? przeł. Jacek Jan Pawlik153
Żywoty zwierząt
Lorraine Daston Inteligencje: anielska, zwierzęca, ludzka, przeł. Mikołaj Gliński161
Małgorzata Kitowska-Łysiak Sceny z Dodolandii. Przypisy do imaginarium Brunona Schulza175
Agata Skała Oblicza Fauna189
Remigiusz Mazur-Hanaj Deska i szklanka, czyli o tańcu198

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty