Numer 2007/3-4 (278-279) - Michel Leiris

Dariusz Czaja Leiris. Zarys3
Tomasz Szerszeń Michel Leiris instrukcja obsługi7
Autobiografia i antropologia
*  Michel Leiris – nota biograficzna, opracował Tomasz Szerszeń23
Michel Leiris Nazywam się Michel Leiris, skończyłem właśnie trzydzieści cztery lata, przełożyli Teresa i Jan Błońscy26
Michel Leiris „...Częcie”, przełożył Jan Gondowicz28
Michel Leiris Sacrum w życiu codziennym, przełożyła Joanna Pawelczyk29
Michel Leiris Dusza, przełożyli Teresa i Jan Błońscy34
Małgorzata Baranowska Dusza35
Michel Leiris Dziennik 1922-1989: fragmenty, przełożyła Jola Skomska-Godefroy, wybór i opracowanie Dariusz Czaja i Tomasz Szerszeń36
James Clifford Metaforyczny realizm Michela Leirisa, przełożyła Ewa Dżurak48
Denis Hollier Nagłówek Holofernesa Notatki o Judycie, przełożyła Katarzyna Przyłuska56
Dariusz Czaja Cięcie Judyty. Ekscesy egzegezy66
Philippe Lejeune Czytając Leirisa. Autobiografia i język przełożyła Ewa Malec75
Afryka dzika (i nie)
Michel Leiris L’Afrique fantôme, wybrał i przełożył Tomasz Szerszeń92
Tomasz Szerszeń Od Dakaru do Dżibuti, od Afrique do fantôme...105
***
*  Misja Dakar-Dżibuti. Nota, przełożył Tomasz Szerszeń107
Michel Leiris Wędrowiec i jego cień, przełożył Jan Gondowicz108
Raymond Roussel Fauna Afrykańska wybrał, streścił i przełożył Jan Gondowicz110
Olga Stanisławska Na skrzyżowaniu spojrzeń. Polska - Europa - Afryka111
Jean Omasombo-Tschonda, Silvère Monod, Elikia M’Bokolo, Pierre Halen, Catherine Coquery–Vidrovitch, Georges Balandier Joseph Conrad i «ciemności» Afryki Środkowej – zapis dyskusji, przełożyła Joanna Pawelczyk113
Jan Gondowicz Smak człowieka121
Sławomir Sikora Nostalgia urzeczywistniona124
Michel Leiris Teatr odgrywany i teatr przeżywany w kulcie zâr, przełożyła Joanna Pawelczyk130
Lustro sztuki
Michel Leiris Francis Bacon, en face i z profilu, przełożył Marek Kędzierski139
Michel Leiris, Francis Bacon O sobie / do siebie Listy Michela Leirisa do Francisa Bacona przełożył Marek Kędzierski151
Dariusz Czaja Francis Bacon: ślady katastrofy153
Michel Leiris Alberto Giacometti, przełożył Marek Kędzierski163
Marek Kędzierski Giacometti przed Giacomettim165
Namiętności corridy
Michel Leiris Lustro tauromachii. Wybrane fragmenty, przełożyła Maryna Ochab172
Michel Leiris Rafaelillo, 9 października, Nîmes, przełożył Tomasz Szerszeń174
Ludwik Stomma Antropolog i corrida175
José Ortega Y Gasset Szkic epilogu dla Domingo Ortegi, przełożyła Justyna Myszkowska178
Jean Clair Od corridy do Ukrzyżowania, przełożyła Maryna Ochab182
José Bergamin Milcząca muzyka corridy, przełożyła Weronika Ignas-Madej187
Georges Didi-Huberman Tancerz samotności, przełożyła Ewa Malec189
Manuel Delgado Ruiz Tauromachia Leirisa wcielona w nas, przełożyła Amelia Franas193
Magdalena Barbaruk Toreros umierają młodo. Corrida w filmach Pedro Almodóvara198
*  Słownik tauromachiczny, opracowała Magdalena Barbaruk210
Poruszenia językiem
Jan Gondowicz Suw słów. Leiris w kręgu alchemii słowa211
Michel Leiris Sezam, przełożył Jan Gondowicz214
Michel Leiris Koncept i realność u Raymonda Roussela, przełożył Jan Gondowicz216
Dariusz Czaja Dakar223
Wyjście do opery
Andrzej Sosnowski Uwagi dotyczące wykonań Opery226
Michel Leiris Turandot, przełożył Dariusz Czaja227
Jean Jamin Niedomówienie. Leiris, Lévi-Strauss i opera, przełożyła Jola Skomska-Godefroy229
Tomasz Cyz Turandot albo Liù według Pucciniego236
Etnografia, surrealizm i... „nauka bez imienia”
Tomasz Szerszeń „Documents” 1929-1930240
Denis Hollier Problem etnografii laickiej entropologiczna dzika karta przełożył Sławomir Sikora250
Krzysztof Rutkowski Paluch254
Krzysztof Rutkowski Ucho258
Julia Holewińska Soczewka pod maską. O teatralnym aspekcie fotografii Claude Cahun261
Małgorzata Baranowska Leiris i Nerval268
Katarzyna Kaniowska Leiris i etnografia270
*  „Nie jesteś w błędzie, mówiąc mi, że jestem jedynym surrealistą, który stał się etnografem” z Michelem Leirisem rozmawiają Jean Jamin i Sally Price, przełożył Tomasz Szerszeń274
Giorgio Agamben Aby Warburg i „nauka bezimienna”, przełożył i komentarzami opatrzył Krzysztof Rutkowski277
Michał Rydlewski Docenione dziedzictwo czyli surrealizm etnograficzny dzisiaj287
Ludwik Stomma Tradycja Fragment książki Wstyd, dzieciństwo, czas... Antropologia historii295

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty