Numer 2003/3-4 (262-263) - Pamięć i zapomnienie

Mikołaj Gumilow Pamięć, przeł. Jan Gondowicz4
Anna Beata Bohdziewicz Zdjęcia odzyskane5
Ryszard Kapuściński
Dariusz Czaja, Zbigniew Benedyktowicz O Pamięci i jej zagrożeniach z Ryszardem Kapuścińskim rozmawiają Zbigniew Benedyktowicz i Dariusz Czaja12
Franklin R. Ankersmit Wzniosłe odłączenie się od przeszłości lub jak być/stać się tym kim się już nie jest, przeł. Joanna Benedyktowicz, przejrzał Maciej Bańkowski25
Kerwin Lee Klein O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym, przeł. Maciej Bańkowski42
Colloquia Ethnologica. Pamięc jako kategoria kulturowa i poznawcza
Katarzyna Kaniowska Antropologia i problem pamięci57
Czesław Robotycki Pamięć PRL. Antropolog wobec doświadczenia własnej kultury66
Dariusz Czaja Czarna Skrzynka. O idei pamięci absolutnej71
Waldemar Kuligowski O historii, literaturze, pamięci oraz innych formach zapominania79
Sławomir Sikora Pamięć: przestrzeń, w której zdarzenia się powtarzają85
Marcin Brocki Semioza pamięci w etnografii92
Magdalena Sztandara O etnograficzności fotografii95
Marcin Kafar O istocie słowa w obliczu choroby. Uwagi na marginesie lektury Stanąć na nogi Olivera Sacksa i To jest wasze życie Małgorzaty Baranowskiej102
Daniel Vogel Przeszłość Indii czy przeszłość Europy?114
Dipesh Chakrabarty Postkolonialność a podstęp historii: Kto wypowiada się w imieniu Indii? przeł. Daniel Vogel117
Peter Martyn Powrót do Indii133
Jo Harper Which Blair Project? Pamięć jako narzędzie legitymizacji politycznej: przykład „Nowej Partii Pracy"142
Tomasz Sikora Inicjacja Bwiti146
Ewelina Pawlus Żywioły sprzężone150
Jerzy S. Wasilewski Etnolog w podróży 4 Kto komu mówi bounjour na Mont Blanc? Próba antropologii zachowań zdawkowych165
Piotr Szacki Pamiętać175
Iwona Święch Skrzynia182
Pamięc Grecji
Stephanie West Aristeas u Herodota, przeł. Wiesław Juszczak187
Jean Pierre Vernant Mityczne aspekty pamięci, przeł. Aleksander Wolicki201
David R. Lachterman Noos i Nostos: Odyseja i początki greckiej filozofii, przeł. Wojciech Michera213
Wojciech Michera Lathesthai. O pokusie zapomnienia217
Włodzimierz Lengauer Czy bogowie greccy jeszcze żyją?223
Włodzimierz Staniewski, Czesław Robotycki, Lech Robakiewicz, Robert Pawlik, Henryk Paprocki, Wiesław Juszczak, Bohdan Kos, Mariusz Dobkowski, Dariusz Czaja, Zbigniew Benedyktowicz O Realności bogów - rozmowa o książce Wiesława Juszczaka „Pani na żurawiach"224
Lech Sokół Wielka podróż do źródeł. Głos w dyskusji o Realności bogów245
Cezary Wodziński, Lech Trzcionkowski, Mieczysław Porębski, Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Ireneusz Kania, Wiesław Juszczak, Jan Hartman, Andrzej Dąbrowski „Nie wszystko jest stracone..." Fragmenty dyskusji z promocji książki Realność bogów Wiesława Juszczaka w Krakowskim „Bunkrze Sztuki" Kraków, 29 maja 2003247
Wiesław Juszczak Język mitu257
*  Życzenia na jubileusz Profesora Wiesława Juszczaka281
Andrzej Pieńkos Siedziba sztuki Johanna Michaela Bossarda - totalne miejsce tworzenia283
Katarzyna Górska Ja tak naprawdę zbieram ducha pocztówki. Rozmowa z Małgorzatą Baranowską290
Zbigniew Osiński Osterwa i Reduta w notatnikach Limanowskiego296
Recenzje
Barbara Major Inspiracje pasyjne Renaty Rogozińskiej315
Maria Poprzęcka Współczesna polska sztuka religijna318
Enklawy pamięci
J. Krzysztof Lenartowicz Architektura trwogi321
Bogusław Jędruszczak Pamięć Ojca331

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty