Numer 1998/1 (240) - ***

Pogranicze
*  Tradycja i "Pogranicze". Z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" rozmawia Tadeusz Kornaś 
Muzyka kresów
Beata Wilgosiewicz O potrzebie poznania poprzez dotknięcie źródeł kultury tej ziemi. Działalność Fundacji "Muzyka Kresów" 
*  Chodzimy po świecie i pytamy - cz. I. Z Janem Bernadem rozmawia Beata Wilgosiewicz 
*  Chodzimy po świecie i pytamy - cz. II Z Moniką Mamińską rozmawia Beata Wilgosiewicz 
Brasławszczyzna, Białoruska Prowincja
Magdalena Zowczak Szkice z kultury symbolicznej. Wprowadzenie 
Dorota Hall Pod wieżą Babel - po komunizmie 
Magdalena Zowczak Modlitwa ludowa 
Aleksandra Sulikowska Domowy ikonostas. Ikony staroobrzędowców i kult wizerunków w czasach współczesnych 
Krzysztof Cibor, Agnieszka Kamińska Cuda i dziwy - znaczenia pojęcia "cud" 
Joanna Rak, Zuzanna Grębecka-Ćwiek Kara opatrzności jako cud 
Agnieszka Kirchner, Magdalena Radkowska Eklektyczny obraz świata (w kontekście tradycyjnej religijności) 
Dagmara Klosse Sakramenty i sakramentalia jako źródła mocy 
Krystyna Gieryszewska "Obce" wyznania w Widzach i Brasławiu 
Tadeusz Chrzanowski Być widzianym 
Danuta Kuźnicka Strategie dekonstrukcjonistyczne w inscenizacjach polskich 
Bronisław Malinowski
Maria Ossowska Bronisława Malinowskiego "Dziennik w ścisłym znaczeniu tego słowa" 
Clifford Geertz Dzieci Malinowskiego 
Grażyna Kubica Heller Wstęp do dzienników Bronisława Malinowskiego 1908 – 1913 
Bronisław Malinowski Dzienniki, Zeszyt 1 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty