Numer 2006/1 (272) - Antropologia obrazu

Wojciech Michera Obraz - ciało - obraz2
Alain Schnapp, Francois Lissarrague Malarstwo Greków czy Grecja malarzy? przełożył Wojciech Michera3
Cynthia Klestinec Vesalius i kultura druku: publiczna sekcja zwłok jako rytuał intymny, przełożyła Katarzyna Przyłuska15
Jonathan Simon Technologia widzialna i niewidzialna. Anatom, ciało i publiczność. Honore Fragonard i Gunther von Hagens, przełożyła Katarzyna Przyłuska25
Anna Wieczorkiewicz Kobieta-Małpa, Kobieta-Niedźwiedź. Historia spojrzenia na Julię Pastranę40
Wojciech Michera Kompleks Echidny Bestia wizualna47
Jaś Elsner Patrzeć i mówić: ekfraza w ujęciu psychoanalitycznym, przełożył Wojciech Michera68
Katarzyna Murawska-Muthesius Praca dowcipu rysunkowego, przełożyła Katarzyna Przyłuska82
Łukasz Zaremba Wenecja - Kinszasa. Niewidzialne miasta89
Aleksandra Melbechowska-Luty Harmonia mundi. Kilka refleksji o obrazowaniu Stanisława Fijałkowskiego100
Yannis Papadopoulos Dzikie zwierzęta - teatr - bogowie, przełożyła Iwona Kurz110
Szymon Wróbel Czarowanie reprezentacji119
Zbigniew Osiński Dzieło Jerzego Grotowskiego jako przedmiot badań132
Katarzyna Barańska Dom - droga do Supraśla158

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty