Numer 2004/3-4 (266-267) -

Jan Paweł II  Tryptyk rzymski. Medytacje, fragmenty3
Jan Paweł II  Pamięć i tożsamość4
Grzegorz Pawłowski Mój dom Jerozolima5
Wojciech Brojer Założenie Domu Bożego11
Anthony Vidler Nieswojskie domy, przeł. Gabriela Świtek21
Maria Rogińska Droga do domu. Niektóre aspekty modelu świata w rosyjskiej narracji prawosławnej na przełomie XIX i XX wieku35
Jan Gondowicz Kolekcjoner szczelin45
Zygmunt Krzyżanowski Kwadraturyt, przeł. Jan Gondowicz51
Tomasz Rodowicz Dom albo błądzenie w czasie55
Andrzej Coryell Rysunek domu64
ETNOLOGIA W PODRÓŻY
Jerzy S. Wasilewski Śladami wymyślonej ucieczki65
Maciej Rożalski Candomblé77
Jacek Olędzki Pamiętniki poetyckie pustyń85
Jacek Olędzki Cicho i głośno100
Tomasz Szerszeń Brisées czyli ślady Afryki. O dzienniku afrykańskim Michela Leirisa107
Julia Hartwig Murzyńska rodzina114
Wojciech Z. Dąbrowski Weranda115
Magdalena Prosińska Karmienie zmarłego153
Jadwiga Strzelecka Wspomnienia Janka - Rozmowa Andrzeja Wilczkowskiego z Janem Strzeleckim163
Jan Strzelecki „W górze gwiazdy sobie świecą, z nieba płatki z cukrem lecą..." Rozmowa Andrzeja Wilczkowskiego z Janem Strzeleckim163
Jadwiga Strzelecka Jana Strzeleckiego życiorys „górski"172
Jan Strzelecki Vittakivi - moja miłość174
Jan Strzelecki Z zapisków, notesów, listów177
Wiesław Szpilka O foczeniu180
Julia Hartwig Na przybycie do domu starego bretońskiego kredensu182
Andrzej Pleńkos Księga i dom z San Michele185
Wespazjan Kochowski Budynek190
Aleksandra Melbechowska-Luty Miejsca, ślady, cienie. Słowo o twórczości Daniela de Tramecourta191
ZABYTKI
Lechosław Lameński Konserwować czy restaurować, a może po prostu zburzyć wszystko?203
Ewa Klekot Zabytki dziedzictwa narodowego a problem stosunku do przeszłości206
Joanna Zalewska Zabytki dziedzictwa narodowego - czyli czyje?209
Agnieszka Śmiertka Zabytki i przewodniki, czyli skąd wie turysta, co warto zwiedzać210
Anna Kucio Wiedza o zabytkach dziedzictwa narodowego na przykładzie Zamku warszawskiego i Zamku Wawelskiego211
Bartłomiej Kowal Między turystyką a religią. Doświadczenia dziedzictwa narodowego na przykładzie Zamku Królewskiego i Wawelu212
Agata Kapturkiewicz Czy zabytek dziedzictwa narodowego musi być autentyczny214
Maja Stachowiak Władza i polityka w kontekście zabytków dziedzictwa narodowego w opinii zwiedzających215
Wiesław Szpilka Dowcip218
BIOGRAFIA I MIT
Mateusz Braun Prawdziwy mit, albo jak Karol Wojtyła został papieżem221
Seweryn Wlsłocki Epifaniusz Drowniak226
WSPOMNIENIA O JACKU OLĘDZKIM
Jerzy S. Wasilewski Człowiek niewygasłego spojrzenia237
Magdalena Zowczak Bania Karmelicka albo antropologia niezwykłości239
Aleksander Jackowski Jacek241
Ryszard Ciarka Pan Jacek242
Anna Eleonora Kubiak Jacek244
Lech Mróz Badacz osobny245
Jacek Olędzki Życiorys249
*  Jacek Olędzki – Bibliografia, opr. Krystyna Dudzińska252
*  Jacek Olędzki – Filmografia, opr. Lubomir Kosiński, Małgorzata Kowalska, Krystyna Dudzińska255
Peter Martyn Dawny zajazd Pawła Gut-Mostowskiego w Poroninie - zagrożony zabytek architektury drewnianej256

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty