Numer 2006/3-4 (274-275) - Magdalena Abakanowicz

Zbigniew Benedyktowicz Dlaczego Magdalena Abakanowicz?5
Suzanne Pagé ***7
Mariusz Hermansdorfer Magdalena Abakanowicz9
Ryszard Stanisławski O kondycji ludzkiej19
Wojciech Krukowski Pomniki źródeł23
Magdalena Abakanowicz Portret dwudziestokrotny27
Magdalena Abakanowicz Sztuka koczownicza35
Magdalena Abakanowicz Nie lubię reguł39
Magdalena Abakanowicz Abakany41
Magdalena Abakanowicz Lina47
Magdalena Abakanowicz O nietrwałości49
Magdalena Abakanowicz Głowy53
Magdalena Abakanowicz Postacie siedzące57
Magdalena Abakanowicz Embriologia59
Magdalena Abakanowicz Plecy61
Magdalena Abakanowicz Rysowanie65
Magdalena Abakanowicz O Androgynie69
Magdalena Abakanowicz Katarsis73
Magdalena Abakanowicz Inkarnacje75
Magdalena Abakanowicz Negev77
Magdalena Abakanowicz Komary79
Magdalena Abakanowicz W tłumie83
Magdalena Abakanowicz Głowy rozumne85
Magdalena Abakanowicz Przestrzeń smoka87
Magdalena Abakanowicz Gry wojenne89
Magdalena Abakanowicz Japonia93
Magdalena Abakanowicz Projekt dla Hiroszimy97
Magdalena Abakanowicz Sarkofagi99
Magdalena Abakanowicz Aluminium i brąz101
Michael Brenson Magdalena Abakanowicz i nowoczesna rzeźba105
Mary Jane Jacob Flos vitae: Kwiaty Magdaleny Abakanowicz przeł. Katarzyna Staniszewska 121
Magdalena Abakanowicz Rozmyślania129
Jasia Reichardt Magdalena Abakanowicz141
J. Seward Johnson, Brooke Barrie O Przestrzeni kamienia Magdaleny Abakanowicz przeł. Maciej Bańkowski 151
Jacquie Asplundh Kamienne wyznania – wywiad z M. Abakanowicz przeł. Maciej Bańkowski 155
Ryszard Stanisławski Niepokój – Katarsis, Ragazzi159
Suzanne Landau Genius loci – doświadczenie pustyni przeł. Maciej Bańkowski 163
Danuta Wróblewska Czym jest Architektura arborealna?165
Michael Brenson Idea Architektury arborealnej169
Andrzej Pinno Arboreale173
Michael Brenson Zwierzęce rytuały przeł. Maciej Bańkowski 175
David Robinson Wyznania przeł. Maciej Bańkowski 183
Joseph Antenucci Becherer Wyznania przeł. Maciej Bańkowski 187
Karolina Hübner Różnica i powtórzenie: najnowsze rzeźby Magdaleny Abakanowicz199
Karolina Hübner Lekcje z anatomii, czyli Nierozpoznani Magdaleny Abakanowicz205
Ewa Bielowska-Nowak Nierozpoznani, Agora, Vancouver Ancestors – śremskie realizacje Magdaleny Abakanowicz przełożyła Aleksandra Rodzińska 209
Monika Małkowska Gdzie jest Pani dom? – wywiad z Magdaleną Abakanowicz przeł. Aleksandra Rodzińska 213
Magdalena Abakanowicz Czym jest sztuka?219

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty