Numer 2005/2 (269) - Georgij Iwanowicz Gurdżijew, ISTA Wrocław 2005, Craig W świeci idei

Zbigniew Benedyktowicz Zagadka człowieka - antropologia teatru3
Georgij Iwanowicz Gurdżijew Blok materiałów pod redakcją Grzegorza Ziółkowskiego, konsultacja Tilo Ulbricht, współpraca James Moore. Redakcja przekładów Grzegorz Ziółkowski 
Peter Brook Wstęp7
Recepcja
Grzegorz Ziółkowski Recepcja nauczania Georgija Iwanowicza Gurdżijewa w Polsce8
W stronę esencji
Peter Brook Wprowadzenie: „W stronę esencji", przełożył Grzegorz Ziółkowski11
Peter Brook Grając rolę w życiu, przełożył Grzegorz Ziółkowski12
James Moore Człowiek zagadka. Wystąpienie we Wrocławiu w listopadzie 2001 roku, przełożyła Julia Paprotna14
Laurence Rosenthal W stronę esencji, przełożyli członkowie polskiej grupy gurdżijewowskiej podlegającej The Gurdjieff Society w Londynie16
Tilo Ulbricht Wprowadzenie do nauczania o wielkich prawach, przełożyli członkowie polskiej grupy gurdżijewowskiej podlegającej The Gurdjieff Society w Londynie20
Nauczanie
Thomas De Hartmann Nasze życie z panem Gurdżijewem fragment, przełożył Andrzej Wojtasik22
Piotr D. Uspieński Fragmenty nieznanego nauczania. W poszukiwaniu cudownego fragment, przełożyła Magda Złotowska24
Jeanne De Salzmann Pierwsza inicjacja, przełożył Grzegorz Ziółkowski25
Michel De Salzmann Widzenie: niewyczerpane źródło wewnętrznej wolności, przełożyli członkowie polskiej grupy gurdżijewowskiej podlegającej The Gurdjieff Society w Londynie27
Henri Tracol „Pamiętanie samego siebie", przełożyła Magda Hasiuk-Świerzbińska31
James Moore Omawiane objawienie, przełożył Michał Jezierski34
Belzebub i Ruchy
Henri Tracol Tako rzekł Belzebub, przełożyła Magda Hasiuk-Świerzbińska48
Joanna Haggarty Niektóre aspekty Ruchów, przełożyli członkowie polskiej grupy gurdżijewowskiej podlegającej The Gurdjieff Society w Londynie53
*  Rola Ruchów. Wywiad z Pauline de Dampierre, przełożył Andrzej Wojtasik58
Gurdżijew - człowiek
Michel De Salzmann Georgij Iwanowicz Gurdżijew, przełożyli członkowie polskiej grupy gurdżijewowskiej podlegającejThe Gurdjieff Society w Londynie61
Fritz Peters Dzieciństwo z Gurdżijewem, przełożył Andrzej Wojtasik63
Czesław Czechowicz Wierni dnia dwudziestego, przełożył Andrzej Wojtasik65
Henriette Lannes Rozpoznać mistrza, przełożyłi członkowie polskiej grupy gurdżijewowskiej podlegającej The Gurdjieff Society w Londynie67
Bibliografia
Grzegorz Ziółkowski Bibliografia źródeł w języku polskim na temat Gurdżijewa i jego nauczania68
Michel De Salzmann Odsyłacz do literatury na temat Gurdżijewa, przełożyli członkowie polskiej grupy gurdżijewowskiej podlegającej The Gurdjieff Society w Londynie69
Nota edytorska
*  Podziękowania75
Henryk Jurkowski Craig w świecie idei76
Henryk Jurkowski Mimesis – między monizmem a dualizmem. Sztuka aktorska i jej psychologiczne meandry84
ISTA, WROCŁAW, 2005
Maciej Rożalski Utopia, której udało się zaistnieć100
Eugenio Barba Jak doszło do powstania ISTA, przełożyła Katarzyna Przyłuska103
Julia Varley ISTA. Opowieść o przemianie. Otwarty list do uczestników i prowadzących czternastej sesji ISTA, Wrocław, 2005, przełożył Maciej Rożalski104
Nando Taviani Doświadczenie teatru między improwizacją i premedytacją, przełożyła Katarzyna Kasia109
Odin Teatret Improwizacje aktorów Odin Teatret112
Paweł Soszyński Sen Andersena120
*  XIV sesja ISTA Wrocław 2005125
Paweł Soszyński Slow Motion126
Eugenio Barba Dzieci Ciszy- Rozważania o czterdziestoleciu Odin Teatret — Tajemnemu ludowi - przyjaciołom Odin Teatret, przełożyła Zofia Dworakowska128
Eugenio Barba Zdobywanie różnicy - List do pewnej historyczki o nieukierunkowaniu pamięci autobiograficznej, przełożyła Katarzyna Kasia133

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty