Numer 2002/1-2 (256-257) - Gdynia-Gombrowicz

Zbigniew Benedyktowicz Czas etnografii 
Biografia i Sztuka
Krystyna Bartol Czytaj, czytaj Homera... 
Giovanni Cerii Odyseusz – bohater, który opowiada własną historię przełożyła Krystyna Bartol 
Aleksandra Melbechowska-Luty Cywilizacja Trans-Atlantyk. Ocean, Okręty, Przystanie Norwida i Gombrowicza 
Lech Sokół Edgar, Duke of Nevermore i Bungo. Bronisław Malinowski jako postać w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza 
Katarzyna Suchcicka Dwa orły – rozmowa z Agnietą Pleijel 
Agneta Pleijel Lord Nevermore przełożyła Iwona Iwona Jędrzejewska 
Anna Malanowska Teatralizacja pogrzebu Stanisława Ignacego Witkiewicza 
Tomasz Grygiel Zwycięstwo sztuki nad czasem? Z aktualnych przesłanek myśli Artura Schopenchauera 
Teresa Grzybkowska Dama z Elche 
Etnologia dzisiaj
Barbara Czarniawska O zapotrzebowaniu na symetryczną etnologię 
Jerzy S. Wasilewski Etnolog w podróży. Konfucjusz przed kamerami, szamanki przy mikrofonie 
Antropologia miasta
Tomasz Wit Szerszeń „W cieniu wieżowca”: próba antropologicznego spojrzenia na nową architekturę Warszawy 
Peter J. Martyn Troja Brytyjska w centrum kraju? O kwestii swietności i zaniku cywilizacji miejskiej 
Licheń i współczesna wrażliwość religijna
Ewa Klekot Święte obrazki, Licheń i sąd smaku 
Grzegorz Sokół Matka Boska Częstochowska jako polski symbol narodowy 
Agnieszka Kula Licheńska Golgota jako przykład wznowienia tradycji oraz popularności nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
Antonina Bereza Sposób funkcjonowania współczesnego obrazka dewocyjnego 
Magdalena Jagiełło Od świętości do codzienności - czyli o profaniczności obrazka dewocyjnego u schyłku epoki audiowizualnej 
Izabella Dzienisiewicz Wizerunek Lichenia w mediach i w oczach pielgrzymów 
Jacek Olędzki Sanktuarium Maryjne w Bardo Śląskim 
Jacek Olędzki Meksyk. Współczesna świadomość mirakularna 
Karolina Siemion Woda zwyczajna – Woda cudowna 
Biografia i etnologia – Victor Turner
Mathieu Deflem Rytuał, anty-struktura i religia, czyli Victora Turnera procesualna analiza symboli 
Małgorzata Baranowska Kolekcja nieidealna. Pocztówka 
Jan Gondowicz Pasje pastora Dodgsona 
Andrzej Pieńkos „Moje budowle to papier, tak jak moje pisma”. Siedziby angielskich pisarzy XVIII wieku 
Zbigniew Osiński Samotność Osterwy. Co dalej w badaniach nad Redutą? 
Michał Łuczewski Jak Białoruski kwiatek z Ameryką się pasował 
Anna Spiss O pożytkach płynących ze „śmieci” 
Recenzje
Teresa Grzybkowska Norwid na nowo rozpoznany 
Jacek Olędzki Siedzi baba na cmentarzu 
Aleksander Jackowski Inni 
Jacek Olędzki Jedną kreską kreślone albo dlaczego w kwietniu wróble kąpią się w piasku 
Sławomir Sikora Etnografia jako sposób życia albo spotkania z muzykami wiejskimi 
*  Noty o autorach 
*  Streszczenia artykułów 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty