Numer 2004/1-2 (264-265) - Dom. Droga Istnienia. Antropologia miłości

Zbigniew Benedyktowicz Dom droga istnienia3
*  Dom droga istnienia, projekt wystawy6
*  The Home — a Way of Being. Interdiscyplinary Multimedial Exhibition Project7
Julia Hartwig Drzewo to dom12
Szymon Wróbel Domostwo. Bezdomność. Zadomowienie13
Zbigniew Mikołejko Dom Boga i jego ludu20
Adam Bieszk Dom I. Drzwi, II. Podłoga [s. 79], III. Ściany [s. 141], IV. Sufit [s. 151], V. Okno [s. 170], VI. Meble [s. 173]31
Beata Spieralska Dach nad Głową. Pojęcie „domu" w językach indoeuropejskich33
Jan Gondowicz Schron37
Anna Eleonora Kubiak Nostalgia i konfluentne wspólnoty40
Antoni Kroh Starorzecze [III]. Bezmiar gorzkiej zadumy, Kasetka metalowa, Ciało kobiety, Sygnet i pierścionek44
Cyprian Norwid Pielgrzym53
Aleksandra Melbechowska-Luty „Oprzeć głowę o mury klasztorne". Kronika bezdomności Cypriana Norwida54
Monika Rudaś-Grodzka Europa i byk67
Peter Martyn Warsaw w kapsułkach72
Kornelia Binicewicz Zielony pokój77
Julia Hartwig Miejsca85
Tomasz Szerszeń Miasto i fotografia87
Ewa Malec Genius loci Lwowa – we Wrocławiu?93
Ewa Domańska Nekrokracja102
Jadwiga Rodowicz Wizja w lustrze108
Zuzanna Pędzich Taniec w rytuale żałobnym i jego zastosowania w terapii117
Maciej Rożalski Butoh - taniec życia i śmierci122
Rystyna Zwolińska Magia wobec rzeczywistości129
Antropologia miłości
Waldemar Kuligowski Antropologia, miłość, badanie kultury: zapomniane związki133
Waldemar Kuligowski Co w sercu, to na języku? Fragmenty dyskursów miłosnych135
Agata Chałupnik Inspiracje Schopenhauerowskie we wczesnej prozie Zofii Nałkowskiej138
Małgorzata Szpakowska Seks i władza142
Anna Burzyńska-Kamieniecka W poszukiwaniu miłości idealnej. O wirtualnym odbiorcy prasowych ogłoszeń matrymonialnych146
Agata Jakubowska Lustereczko, lustereczko powiedz przecie149
Rozdział grecki
Włodzimierz Lengauer Eros, polis, obywatel153
Filip Taranienko Mądrość w Bachantkach Eurypidesa: tragedia jako wtajemniczenie162
Kolekcja nieidealna
Małgorzata Baranowska Kolekcja nieidealna 4. Pocztówka i prawda171
Agnieszka Kłos Łomiarze czasu nie mierzą179
Marta Leśniakowska Modernistka w kuchni189
Aleksandra Łukasiewicz Szatnia203
Aleksander Jackowski Budlewo209
Agnieszka Tomaszczuk Kwietny kobierzec. O obchodach święta Bożego Ciała w Spycimierzu213
Marta Miskowiec, Monika Kozień-Świca Domowatmosfera. Pomiędzy wyobrażeniem a rzeczywistością221
Piotr Szacki 11 czerwca 1939 - 29 lipca 2004. Wspomnienia
Sławomir Sikora Muzeum Miejsce magiczne229
Eleonora Tabaczyńska Piotr Szacki232
Lech Mróz Poznanie dotykiem233
Roman Tubaja Wspomnienie235
Michał Klinger Wieczna Pamięć237

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty