Numer 2010/2-3 (289-290) - Dom - droga istnienia

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla profesora Wiesława Juszczaka
Włodzimierz Lengauer Wiesław Juszczak, poeta6
Dariusz Czaja Pochwycenie przez ciszę8
Wiesław Juszczak Lekcja Pisania14
Dom – droga istnienia
Zbigniew Benedyktowicz, Danuta Benedyktowicz Dom – droga istnienia. O projekcie zrealizowanym16
*  Program konferencji: DOM – droga istnienia19
*  Dom droga istnienia 7. Triennale Sztuki Sacrum21
*  The Home the Way of Being23
*  W domu, u siebie 
Maria Poprzęcka W domu, u siebie25
Maria Poprzęcka At home29
Jacek Waltoś Pracownia – dom częściowo oswojony, przenośny lub przechodni31
Jacek Waltoś The Studio – the Partially Domesticated, Portable or Transitory Home33
Elżbieta Wolicka-Wolszleger Zamieszkać w opowieści – Paula Ricoeura próba zadomowienia w mowie35
Ewa Rewers Dom w intelektualnym krajobrazie XX/XXI wieku: od filozofii ku aktywizmowi41
Zbigniew Rybczyński Dom to kobieta46
Eli Barbur Przestrzeń domu straconego49
Wiesław Szpilka Wrócić do domu?52
*  Portrety Zakopiańczyków Z Projektu wystawy fotograficznej57
Czesław Robotycki Horsta Bienka Dom z gazet60
Maria Lipok-Bierwiaczonek Dom śląski. Kanony piękna, przestrzenie kontaktu, przemijanie68
Tomasz Rodowicz Mój dom74
Stefan Gunnar Paulsson Dom ukryty78
Janusz Barański Dom – świat życia poważnego84
Jacek Jan Pawlik Afrykański dom jako przestrzeń święta. Studium etnologiczne z północnego Togo95
Dariusz Czaja Dom mój ruchomy. Artysta w podróży107
Piotr Borowski Koniec pieśni119
Wojciech Michera Bezdomność Odyseusza123
Poza domem
Katarzyna Kubat Dom wariatów – miejsce i doświadczenie129
Janusz Marciniak Bezdomni w Poznaniu. Projekcja poznańska Krzysztofa Wodiczki139
Krzysztof Wodiczko Miasto, demokracja i sztuka145
Krzysztof Wodiczko W stronę pomnika aktywnego „Pojazd dla bezdomnych”, „Weterani jako pomniki własnej traumy”153
Barbara Mijakowska „Bezdomność” w Wenecji157
„Dom-pracownia. Bezdomność sztuki?” – Dom oczami artystów
Wiesław Smużny, Witold Chmielewski, Bogdan Chmielewski Lucim – dom w realizacjach Grupy 111159
Urszula Ślusarczyk Od motywu „Domu” do Idei „Przezroczystości” jako drogi istnienia169
Patrycja Cembrzyńska O domu, co z ziemi wyrósł – zapis rozmowy z Janem Bujnowskim173
Jacek Waltoś Bezdomność – dom zniszczony, dom nieosiągalny183
Andrzej Zwierzchowski „Powroty ku przyszłości”185
Marek Przybył Pracownia jako dom wyobraźni artysty188
Renata Rogozińska Bezdomność jako droga tworzenia190
Dom – święta codzienność. Dom – muzeum?
Tadeusz Boruta Dom – źródło tożsamości195
Aldona Mickiewicz Chrystus w domu Marii i Marty – czyli o sensie codzienności201
Andrzej Pieńkos Muzeum – mauzoleum – panteon. Sakralizacja ostateczna domu artysty po romantyzmie207
Katarzyna Barańska Dom – muzeum. Muzeum – Dom214
Joanna Winnicka-Gburek Jeśli dom to i „gra" i „symbol" i „święto" – z inspiracji Aktualnością piękna H.G. Gadamera221
Nowy, nowoczesny dom i entropologia
Anna Rogozińska Zadomowienie się sztuki w nowej przestrzeni usługowo-handlowej227
Wojciech Bałus „Budujemy nowy dom...”233
Dorota Jędruch Czy blok jest domem? – idea domu i rodziny w teorii Le Corbusiera241
Anna Nasiłowska Dom250
Tomasz Szerszeń Cóż nam po ruinach modernizmu? Z Woli do Hotelu Palenque – i z powrotem252
Osobiste, osobliwe domy
Łukasz Zaremba Nie-swoje miejsca w twórczości Witolda Gombrowicza263
Małgorzata Kitowska-Łysiak „Dom martwych zwierząt”267
Marek Maksymczak Lampa z blaszanym abażurem. O obrazach Jacka Waltosia276
Anna Nasiłowska Stawisko – dom Jarosława Iwaszkiewicza283
Marzena Mróz Opis fotograficzny a zapis literacki – na podstawie miejsc opisanych w powieściach Williama Faulknera294
Magdalena Barbaruk Bycie-w-domu. Jarmuscha fenomenologia zamieszkiwania298
Podróże, inne święte domy i miejsca
Maciej Rożalski Świątynny dom Candomblé, a problem tożsamości kulturowej304
Małgorzata Mostek Listy i podróż Antoniego Rząsy310
Antoni Rząsa Notatnik włoski311
Antoni Rząsa Listy do brata317
Antoni Rząsa List do Pana Stanisława Morawskiego319
Joanna Benedyktowicz Powrót do miejsca. O przestrzeni i tożsamości wspólnoty z Novalesa320
Anna Czajka Moniki Bulaj fotografie Dziecięctwa Bożego334
Krzysztof Konieczny Las – dom342
Ruiny. Entropologii ciąg dalszy
Rafał Bartkowicz Nienazwane346
Małgorzata Czapiga Teatr cieni w Zonie. O graffiti na murach Czarnobyla i Prypeci348
Dorota Majkowska-Szajer opuszczone.com353
Lekcja ciemności
Tomasz Rosiński, Roman Kurkiewicz, Michał Klinger, Dariusz Czaja Lekcje ciemności. Zapis dyskusji o książce Dariusza Czai360
Artur Madaliński Bez łatwych pociech o książce Dariusza Czai, Lekcje ciemności371

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty