Numer 2014/1 (304) - Ekstremalnie

Ekstremalnie
Zbigniew Benedyktowicz Doświadczenia ekstremalne i graniczne4
Stanisław Krajewski Ekstremalnie: ciało i sens6
Krzysztof A. Meissner Język praw fizyki a obserwacje rzeczywistości11
*  „Piękno wzoru” – fragmenty dyskusji13
Monika Krajewska O przełęczy, przepaści i bramie21
Maciej Krupa Chodząc24
Wojciech Malawski W stronę Ciszy34
Piotr Mazik Idę na foki36
Marcin Gąsienica-Kotelnicki Mój ekstremalny umysł. Przechwyt kontra ciąg40
Marek Pacukiewicz Na limesie45
Piotr Jakub Fereński Między ziemią a niebem50
Łukasz Sochacki Cząstki eksterytorialne. Pogranicza mitu i nauki62
Janusz Bohdziewicz Pochwała powierzchni – na przełęczy myślenia ekstremalnego68
Kuba Szpilka Słaba obecność75
Monika Sznajderman Najdalsza granica79
Michał Klinger Cierpienie. O doświadczeniu ostatecznym na Górze i na Pustyni Abraham – Mojżesz – Hiob – Mesjasz. Uwagi teologiczne i hermeneutyczne86
*  Powierzchnia i głębia – fragment dyskusji98
Katarzyna Prot-Klinger Poza pamięcią, poza metaforą, poza słowami. O pamięci Holokaustu105
Ryszard Ciarka „Teatr źródeł” jako doświadczenie graniczne relacja uczestnika nieobiektywna111
Magdalena Zych „Będzie się działo”. Orszak Afrodyty i polskie wesela116
Aleksander Bratek Robotycki Co robi etnolog w sklepie z butami121
Beata Dłutek Sen o Damianie. Do Betlejem. Podpałki126
Maria Dłutek Sny i marzenia128
Zbigniew Benedyktowicz W znieruchomieniu ruch. Rozmowa z Mikołajem Kasprzykiem130
Wojciech Tuleya Mikołaj Kasprzyk i jego obrazy135
Maria Poprzęcka Dzieło sztuki w dobie rekonstrukcji rękodzielniczej – pamięci Profesora Mieczysława Porębskiego136
Z podróży do Indii
Anna Wieczorkiewicz „Do Indii podróżuj duszo”. Topika drogi do Indii w kulturowej retoryce Zachodu145
Agata Rybus, Anna Wieczorkiewicz Po obu stronach straganu149
Agata Rybus Podróżujące przedmioty. O mediowaniu znaczeń i negocjowaniu tożsamości163
Anna Wieczorkiewicz Droga do Indii i z powrotem173
Natalia Bloch Kolonizatorzy, turyści, antropolodzy. Dziedzictwo kolonialne w turystyce i kolonialna nostalgia w antropologii187
Jan Gondowicz Schodami w górę, schodami w dół196
Czesław Robotycki
Dorota Gut Mistrz, Mądry Człowiek. Zmarł prof. Czesław Robotycki203
Jan Święch Tekst pożegnalnej mowy na Cmentarzu Rakowickim dziekana Wydziału Historycznego UJ205
Marcin Brocki Pożegnanie206
Dariusz Czaja Jasności promieniste207
Zbigniew Benedyktowicz „Na szlaku białych słońc...”210
Karolina Robotycka Wspomnienie o Tacie213
Aleksander Bratek Robotycki Ojciec217
Barbara Robotycka Wspomnienie o Czesławie Robotyckim218
Adam Czyżewski Czesław Robotycki 1944-2014. Pożegnanie219
Iwona Święch Tamta kolacja220
Barbara Major Wspomnienie222
Marcin Brocki Urealnianie życia. Derytualizacja223
Kuba Szpilka Umiejętność słuchania226
Włodzimierz Staniewski Rozmowa z Czesławem Robotyckim227
Janusz Barański Wspomnienie o Czesławie228
Katarzyna Barańska Wyimki230
Konrad Górny Mecz się już skończył232
Róża Godula-Węcławowicz Cześka poznałam na pierwszym roku studiów233
Jacek Kowalewski Fragmenty234
Czesław Robotycki Moja etnografia – spojrzenie z oddali [opracował Jacek Kowalewski]236
Roch Sulima Etnografia wśród nauk humanistycznych248
Anna Niedźwiedź Anthropos znaczy człowiek. Z profesorem Czesławem Robotyckim rozmowa o serii wydawniczej „Anthropos”251
*  Czesława Robotyckiego życiorys naukowy i bibliografia252

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty