Numer 2001/1-4 (252-255) - Włodzimierz Staniewski Gardzienice. "Metamorfozy". Misteria, Inicjacje. Tajemnicę czynić bliską...

Zbigniew Benedyktowicz Antropologia kultury między nauką a sztuką 
Zbigniew Benedyktowicz "Tajemnicę czynić bliską". Z Włodzimierzem Staniewskim rozmawia Zbigniew Benedyktowicz 
Włodzimierz Staniewski Po drugiej w nocy. Notatki 
Włodzimierz Staniewski Zapiski do zajęć ze studentami w Katedrze Kultury Polskiej UW 
Mariusz Gołaj "Metamorfozy" - zapiski aktora 
Tomasz Rodowicz Onou Orchesis - Taniec Osła. O pracy nad "Metamorfozami" 
Krystyna Bartol Paideia poetów 
Jerzy Danielewicz Biesiadne inicjacje - rozważania o greckim sympozjonie 
Włodzimierz Lengauer Dionizos kourotrophos. Kult Dionizosa i inicjacje młodzieży męskiej w Grecji starożytnej 
Lech Trzcionkowski Misteria Demeter na terenie Attyki. Obrzędy Lykomidów we Phlyi pomiędzy inicjacją a misterium 
Giovanni Cerri Archaiczne poematy greckie o naturze a rytuały misteryjne Ksenofanes, Parmenides, Empedokles przeł. Jerzy Danielewicz 
Warren D. Anderson Etyczne i duchowe aspekty muzyki starożytnej Grecji przeł. Maciej Bańkowski 
Leszek Kolankiewicz Widowiska polskie a religia Dionizosa 
Krzysztof Rutkowski Poezja i obrzęd. Słowo i tradycja według Mickiewicza 
Zbigniew Taranienko "Złoty Osioł" "Gardzienic" - odsłanianie twarzy Grecji 
Dariusz Kosiński Z, pomiędzy i ku. "Misteria, Inicjacje" Kraków 2000 
Lech Trzcionkowski, Zbigniew Taranienko, Włodzimierz Staniewski, Richard Schechner, Czesław Robotycki, Włodzimierz Lengauer, Tomasz Kubikowski, Wiesław Juszczak, Ireneusz Guszpit, Jacek Dobrowolski, Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol Festiwal "Misteria, Inicjacje". Dyskusja panelowa 
Michael Lambert Etyka w klasycznych Atenach i tradycyjna etyka afrykańska: hermeneutyka wstydu i winy przeł. Ewa Klekot 
Jadwiga M. Rodowicz Pieśń jako zawiązek działania aktorskiego 
*  "Zawierzenie i powrót do początku". Z Maciejem Rychłym o pracy nad muzyką do spektakli "Carmina Burana" i "Metamorfozy" rozmawia Piotr Machul 
Jan Stęszewski Muzyka greckiego antyku, "Gardzienice" i Maciej Rychły 
Jakob Ullman List do Tomasza Rodowicza przeł. Dariusz Czaja 
Zofia Kałkus Człowiek splątany 
Krystyna Bartol, Anna Wyka, Zbigniew Benedyktowicz, Jerzy Danielewicz, Jacek Dobrowolski, Ireneusz Guszpit, Dariusz Kosiński, Tomasz Kubikowski, Włodzimierz Lengauer, Czesław Robotycki, Tomasz Rodowicz, Maciej Rychły, Włodzimierz Staniewski, Zbigniew Taranienko, Lech Trzcionkowski, Magdalena Bartnik, Agata Zyglewska, Paweł Passini "Taniec z tradycją jak z wazą François". 
Agata Zyglewska Komentarz do niektórych wypowiedzi po "Misteriach, Inicjacjach" 
Włodzimierz Lengauer Postscriptum o ofierze krwawej u Greków w odpowiedzi Jackowi Dobrowolskiemu 
Howard Brenton Dajcie Osiołkowi Róże przeł. Anna Wyka 
Zbigniew Taranienko Dwadzieścia lat "Gardzienic" 
Alison Hodge Włodzimierz Staniewski: "Gardzienice" i aktor naturalizowany przeł. Anna Wyka 
Lucjan Świetlicki Gawędy gardzienickie 
Carol Martin Inny rodzaj metamorfozy przeł. Maciej Bańkowski, przekł. przejrzał Jacek Dobrowolski 
Jacek Dobrowolski Metamorfozy i nieporozumienia 
Arkadiusz Cholewa Historie gardzienickie 
Włodzimierz Staniewski "Carmina Burana" – Scenariusz 
Jacek Dziekan Ezoteryczna prywatność. O sposobach budowania postaci w "Carmina Burana" OPT "Gardzienice" 
Włodzimierz Staniewski Noty reżyserskie. "Żywota protopopa Awwakuma", "Carmina Burana", "Metamorfozy" 
*  Wokół "Żywota protopopa Awwakuma". Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Monika Kubat. 
Monika Kubat Przestrzeń sakralna a przestrzeń teatralna Kosmos – Gardzienice 
Mira Żelechower-Aleksiun Kosmos – Gardzienice 
Agata Zyglewska Akademia Praktyk Teatralnych 
*  Informacja o wykładach. Akademia Praktyk Teatralnych 1997/2001 
Maria Fogler Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" jako przykład działalności hermeneutycznej w teatrze 
Piotr Machul Mały słownik terminów Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice". Wybrane hasła 
Paweł Passini Fragment raportów 
Tomek Kubicki Abecadło gardzienickie 
Tomek Kubicki, Joanna Wichowska Raporty – Wiersze 
Viliam Dočolomanský Bóg mieszka w Polsce 
Viliam Dočolomanský Wypowiedź o "Gardzienicach" 
Przemysław Sieraczyński Oswajanie aktora 
Mariusz Gołaj Zapiski z gardzienickiej chaty 
Tomasz Rodowicz O dwuznaczności związku sztuki z sacrum. W notatkach robotnika sztuki 
Wojciech Michera Tradycja i współczesność. Aktor 
Albert Hunt "Gardzienice" - celebracja zdziwienia przeł. Sławomir Sikora 
Peter Hulton "Gardzienice". Rozmowa z Włodzimierzem Staniewskim przeł. Sławomir Sikora 
Zbigniew Osiński, Krzysztof Miklaszewski, Janusz R. Kowalczyk, Grzegorz Ziółkowski, Paweł Goźliński Fragmenty not i recenzji o książce Z. Taranienki "Gardzienice" 
Zbigniew Taranienko Jak pisałem "Gardzienice"... 
*  Wybrana bibliografia tekstów o działalności "Gardzienic" 
*  [Informacje o wyjazdach zagranicznych - "Metamorfozy"] 
*  Wino z potłuczonej wazy 
Dariusz Czaja Muzyka greckich cieni 
Włodzimierz Staniewski "Metamorfozy albo Złoty Osioł". Synopsis 
***
Lidia Kuchtówna Karola Frycza misja dyplomatyczna na Dalekim Wschodzie 
Jerzy S. Wasilewski Opisywanie Chin. Etnolog w podróży 
Aleksander Jackowski Moja mapa kraju i okolic 
Krystyna Duniec Pokolenie, którego nie ma. Młody teatr lat dziewięćdziesiątych 
Maria Prussak "Wesele". Między Fredrą i Słowackim 
Adam Nawierski Węgajty - między teatrem a rytuałem? Uwagi na marginesie spektaklu "Ludus Paschalis" 
Aleksander Jackowski "Słońce od strachu nagłego zemdleje". Apokalipsa według Chełmowskiego 
Aleksandra Melbechowska-Luty Sąd Ostateczny artystów polskich 
Aleksandra Melbechowska-Luty Apologia zdegradowanej kontemplacji. O dwóch Melancholiach Cypriana Norwida 
Andrzej Pieńkos Wulkaniczne spektakle natury w sztuce nowoczesnej 
Jacek Jan Pawlik Svd Lalka w obrzędach pogrzebowych 
***
*  Anna Micińska – pożegnanie 
*  Stanisław Cichowicz – pożegnanie 
***
*  Publikowane dotychczas w "Kontekstach" "Polskiej Sztuce Ludowej" teksty dotyczące teatru i antropologii teatru 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty