Numer 1996/3-4 (234-235) - Nowosielski, Teologia Ikony, Ukraina, Polacy na Grodzieńszczyźnie

Jerzy Nowosielski
Ryszard Przybylski Materia w chwale 
Roman Mazurkiewicz Przejrzystość rzeczy 
Anna Boczkowska "Jest tylko Beatrycze, i właśnie jej nie ma" 
Władysław Panas Rozmowa o Nowosielskim 
Henryk Waniek Sztuka jako świętość i grzeszność 
Maria Rzepińska Kościół na Azorach 
Katarzyna Chrudzimska Kilka słów o malarstwie Jerzego Nowosielskiego 
Katarzyna Chrudzimska Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego 
Katarzyna Chrudzimska Speculum Mundi - Motyw lustra w twórczości Jerzego 
*  Poprawki do biografii oraz nieco osobistych wynurzeń. Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Zbigniew Podgórzec 
Dariusz Czaja Unde bonum. Nowosielski o złu 
*  Każdy mówi drugiemu, że nie jest Bogiem. Rozmawiają prof. Maria Janion i prof. Ryszard Przybylski 
Wojciech Michera Ikona i zapomniane przykazanie Dekalogu 
Leonid Uspienski Ikona we współczesnym świecie 
Kultura i sztuka Ukrainy
Dmytro Stepowyk Unia Brzeska i rozwój ukraińskiego malarstwa ikonowego w XVI i XVII w. 
*  Piękniejsza rzeczywistość. O recepcji kultury antycznej na Ukrainie. Mówi profesor Jarosław Isajewycz, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. (Rozmawiała Wanda Kossobudzka-Orłowska) 
Andrzej Kaczyński Renesans Ukrainy. Konferencja w Fundacji im. Stefana Batorego 
Roman Szporluk (Wystąpienie na Konferencji) 
Jewhen Swerstiuk (Wystąpienie na Konferencji) 
Łeś Kurbas Droga "Berezilu" i problemy jego technologii artystycznej 
Wałentyna Striłeć Teatralna legenda 
Tatiana Kiktiewa Wybaczcie nam 
Ola Hnatiuk Losy literackiego pokolenia lat sześćdziesiątych na Ukrainie 
Wojciech Stanisławski Jurij Andruchowycz 
Jurij Andruchowycz Perwersja (fragment powieści) 
Jurij Andruchowycz Folkloryzm i etnografizm w dorobku twórczym Bohdana Ihora Antonycza 
Ołeś Noha U początków awangardy w malarstwie ukraińskim 
Oksana Szpak Ukraińska grafika ludowa na pograniczu między Wschodem i Zachodem 
Maria Majerczyk Binarna opozycja semantyczna "tu" i "tam" w konstruowaniu wizji świata pozagrobowego (faza przejścia). Region Karpat 
Roman Siłeckyj Ofiary składane przy zakładaniu domu przez Ukraińców 
Oksana Kis Dziewczyna - rusałka: pokusa otchłani 
Ludmyła Herus Zabawki z Jaworowa na tle tradycji zabawkarstwa w Europie 
Hałyna Stelmaszczuk Koronka na Ukrainie 
Sofija Bonkowska Geneza i kształtowanie się podstawowych typów krzyży na kościołach i cerkwiach ukraińsko-polskiego pogranicza (do przełomu XVII i XVIII wieku) 
Michajło Stankewycz Krzyż: struktura tekstu artystycznego 
Kornelij Kutelmach Spasowa boroda: magia czy rzeczywistość? Przyczynki do rolniczych motywów w obrzędach cyklu kalendarzowego (na materiale Środkowego Polesia) 
Seweryn A. Wisłocki Jacek Malczewski - artysta pogranicza dwu kultur 
Maciej Rychły Zapiski huculskie 
Piotr Andrusieczko Elementy kształtujące tożsamość i świadomość narodową Ukraińców w Polsce 
Piotr Paszkiewicz Zielony klejnot w koronie. O architekturze rosyjskiej w Finlandii 1809 - 1917 (Zarys problematyki) 
Dariusz Konstantynów Światło z Północy. O recepcji sztuki skandynawskiej w kręgu rosyjskich modernistów 
Barbara Fedyszak-Radziejowska Wschodnie i zachodnie pogranicze Polski. Spotkanie narodów po otwarciu granic 
Boh adzin, wier mnoha. Z badań etnograficznych na Grodzieńszczyźnie
Anna Engelking Każda nacja swoju wieru ma. Uwagi wstępne 
Katarzyna Kolasa Polak na Grodzieńszczyźnie - kto to taki? 
Katarzyna Dąbek Białorusin na Grodzieńszczyźnie - kto to taki? 
Justyna Straczuk Któż to jest - Litwin? Sprawozdanie z rozmów z mieszkańcami parafii pielaskiej rejonu woronowskiego na Białorusi 
Renata Banasińska Repertuar muzyczny w katolickich i prawosławnych wsiach rejonu lidzkiego i woronowskiego 
Danuta Życzyńska-Ciołek Pomieszany świat 
Katarzyna Dołęgowska Polacy i Ruscy wobec śmierci 
Jacek Cichocki Ksiądz i batiuszka jako autorytety społeczności lokalnej 
*  Rozmowy o nacjach i wiarach 
*  Rozmowy o śmierci 
*  Z zanotowanych pieśni 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty