Numer 2013/4 (303) - Muzyka i pamięć Pieśń naszych korzeni

Dariusz Czaja Pieśni śpiewają. Przystanek Jarosław 
Maciej Kaziński Pasje jarosławskie. „Pieśń naszych korzeni” 
Piotr Kaplita Jarosław. Miasto na pograniczu 
Muzyka, kultura, pamięć
Błażej Matusiak Op Muzyczna świątynia 
Łukasz Tischner Ekskarnacja. O pewnym dylemacie współczesności 
Anna Chęćka-Gotkowicz Słyszenie czyste: doświadczanie muzyki w refleksji Pascala Quignarda 
Pascal Quignard Ostatnia lekcja muzyki Tch’eng Liena, przeł. A. Chęćka-Gotkowicz 
Jordi Savall Muzyka, pamięć i łzy 
Dariusz Czaja Biblioteka Savalla 
Chorał gregoriański i liturgia
Marcel Pérès Chorał starorzymski: Nowe horyzonty rozumienia chorału gregoriańskiego i chorałowych repertuarów Kościołów wschodnich, przeł. M. Kaziński 
Mirosław Kocur Mnich jako performer 
Bartosz Izbicki Grać Straussa jak w Wiedniu, śpiewać chorał jak w Rzymie 
Marcel Pérès Czy zniknięcie kantorów to koniec liturgicznego śpiewu? 
Marcin Bornus-Szczyciński Dlaczego Kościół przestaje śpiewać? 
Marcel Pérès Sztuka kantylacji u źródeł przekazu wiary 
Björn Schmelzer Missa Caput: dwa lata po nagraniu, które przywiodło nas do Jarosławia 
Duch Bizancjum
Egon Wellesz Pochodzenie muzyki bizantyjskiej, przeł. M. Kaziński 
Maciej Kaziński Głosy Bizancjum. Postscriptum 
Lycourgos Angelopoulos Liturgia bizantyjska, przeł. M. Kaziński 
Michał Klinger Rola liturgii w prawosławiu. Uwagi hermeneutyczne i z doświadczenia 
Ks. Henryk Paprocki Teologia muzyki sakralnej 
Marcin Abijski Akatyst – muzyka 
*  Panichida i powroty do źródeł. Wywiad z Adrianem Sarbu 
Psalmy Dawidowe
Dariusz Czaja Głos wcielony. Glossa o psalmach 
Marcin Bornus-Szczyciński „Bijcie w bębny, w instrumenty grajcie...” 
Tomasz Dobrzański Salomone Rossi i psalmy hebrajskie 
Vladimir Ivanoff Sarband i psalmy muzułmańskie 
Medium aevum
Joanna Benedyktowicz Quasi plastra per gradus. Hurgot wozu staczającego się po schodach, czyli o śpiewie gregoriańskim u Franków 
Benjamin Bagby Sześć strun, pięć palców, jeden głos. Modus i tekst we wczesnośredniowiecznej muzyce 
Benjamin Bagby Beowulf, Edda i sztuka wykonawcza epiki średniowiecznej. Notatki z warsztatu rekonstrukcji „Pieśniarza Opowieści”, przeł. M. Sadowska 
Melancholie Dowlanda
*  J.D. do School of the Night, przeł. M. Skiba 
Frank Pschichholz Odczytywanie Second Booke of Songes or Ayres 1600 Johna Dowlanda, przeł. M. Skiba 
John Dowland The Second Booke of Songes or Ayres, przeł. M. Skiba 
Pasje Południa
Francesco Zimei Planctus z Montecassino: od intonacji do inscenizacji, przeł. A. Dudzińska-Facca 
Antonello Ricci, Roberta Tucci Drogi pieśni pasyjnych, przeł. A. Dudzińska-Facca 
Gianni De Santis Śpiew jako odkupienie, przeł. A. Dudzińska-Facca 
Luigi Chiriatti Pieśni pasyjne: I passiùna tu Cristù i lu Santu lazzaru, przeł. A. Dudzińska-Facca 
Pieśni niewinności, pieśni doświadczenia
*  O śpiewie tradycyjnym i pobożności ludowej – rozmowa z Adamem Strugiem 
Tadeusz Nowak Wniebogłosy. Pieśni dziadowskie 
Maria Bikont W poszukiwaniu pieśni tradycyjnej. Moje wyprawy na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś 
Katarzyna Jackowska-Enemuo O pięknym naczyniu i czwartym szaleństwie 
*  Kozaczyj krug – z zespołem rozmawia Justyna Piernik 
Marcel Pérès Bractwo śpiewacze z Andavías 
Marcel Pérès Pigna: grunt do uprawiania żywej muzykologii, przeł. M. Kaziński 
Piotr Dahlig Dwa spojrzenia na muzykę ludową. Emocje i fakty 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty