Numer 2008/2 (281) - Pochwała prowincji

 Przeczytaj teksty z numeru na stronie festiwalu Between.Pomiędzy  

Przeczytaj wybrane teksty z numeru na stronie festiwalu Between.Pomiędzy

Zbigniew Benedyktowicz O prowincji3
Katarzyna Batko, Irena Godyń, Justyna Masłowiec, Halina Sadecka Sandomierskie spotkania „Tradycja z przyszłością”4
Czesław Robotycki „Prowincja” z antropologicznego punktu widzenia. Refleksja z pespektywy dylematów komunikacji kulturowej7
Zbigniew Benedyktowicz Powrót do domu. Tarkowski i Kantor14
Dariusz Czaja Paradoks prowincji28
Leszek Tyboń Powroty34
Bogdan Białek Prowincja – między zaściankiem a zadupiem. Zeznania prowincjusza36
Wiesław Szpilka Moja prowincja40
Umarła klasa Tadeusza Kantora i Kadysz Jana Kotta
Natalia Zarzecka, Andrzej Wajda, Maria Stangret-Kantor, Janusz Palikot, Agnieszka Morawińska, Piotr Kłoczowski, Małgorzata Dziewulska, Filip Chodzewicz Umarła klasa Tadeusza Kantora w filmie Andrzeja Wajdy i Kadysz Jana Kotta45
Andrzej Wajda Byłem asystentem Tadeusza Kantora59
Natalia Zarzecka Ku Florencji. Odkrywanie śladów60
Anna Królica Cielesna ekspresja aktora w Teatrze Śmierci w perspektywie tańca71
Joanna Jopek Powroty Odysa76
Andrzej Wajda. Etnograficzny remanent. Wystawa
Małgorzata Szczurek Andrzej Wajda. Etnograficzny remanent. Wystawa80
Andrzej Wajda Etnograficzny remanent82
Bogdana Pilichowska Etnograficzne zapiski Andrzeja Wajdy86
Bogdana Pilichowska Andrzej Wajda – tematy, które mu doradzano. 1958-8994
Michalina Lubaszewska Małe kino jako miejsce antropologiczne i mityczne. Literackie i filmowe przedstawienia małego kina jako świadectwa antropologiczne102
Antoni Kroh Starorzecze. Inteligencja pracująca113
Antoni Kroh Starorzecze. Dobrze urodzony124
Małgorzata Omilanowska Sanktuarium Maryjne w Licheniu: jego architektura i sztuka jako instrument identyfikacji historycznej religijnej i narodowej w postkomunistycznej Polsce 
Mikołaj Jewrieinow Teatralizacja życia. Przełożyła Julia Holewińska140
Katarzyna Osińska Ewolucja widowisk masowych w Związku Radzieckim od roku 1917 do lat 30154
Krzysztof Rutkowski Antropogeneza i kleszcz176
Wiesław Szpilka Biedna etnografia178
Sławomir Sikora Z punktu widzenia ghanijskiego fotografa184

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty