Numer 2008/1 (280) - Dwa teatry – dwa światy

Zbigniew Benedyktowicz Wizje etnografii. Czytanie i pisanie antropologii w kulturze wizualnej3
Antropologia i historia
Michel De Certeau Historia i antropologia u Lafitau, przełożyła Ewelina Godlewska8
Roger Bastide Dzika świętość, przełożył Jacek Jan Pawlik23
Jacek Jan Pawlik Źródła, symbolika i znaczenie tańca afrykańskiego32
Beata Di Biasio Porwanie Europy i totalitaryzm. Wizualizacje mitu Europy w polskim malarstwie drugiej połowy XX wieku40
Jerzy Miziołek „Golgota” Jana Styki w Forest Lawn. O największym obrazie świata i jego niezwykłej historii50
Dwa Teatry – dwa światy
Ireneusz Guszpit, Dariusz Kosiński Dwa teatry – dwa światy61
Maria Osterwa-Czekaj Glosa emocjonalna62
Ireneusz Guszpit Dwa teatry – dwa światy: dzień pierwszy63
Jan Ciechowicz Teatr w podróży. Wędrowanie jako poznanie69
Wojciech Dudzik Czego nauczyły mnie Gardzienice73
Henryk Izydor Rogacki Osterwa Skamandrytów78
Joanna Eliza Pawelczyk Mieczysław Limanowski – prekursor polskich „Dziadów kulturowych”84
Katarzyna Regulska Reduta J. Ostrewy i M. Limanowskiego a Vieux Colombier J. Copeau90
Wanda Świątkowska „Każdy szekspirowski twór – wywołuje spór”, czyli o Hamlecie Juliusza Osterwy95
Tadeusz Kornaś Wyprawy Konstantego Stanisławskiego i Włodzimierza Staniewskiego101
Alicja Mańkowska Droga do odnalezienia sensu w tyglu kultur108
Monika Białecka Od kontrkultury do alternatywy – dla tych, którym nie wystarcza Kościół113
Małgorzata Dziewulska Po ludzkie ślipia120
Dariusz Kosiński Teatr z ducha muzyki – rzeka Gardzienice124
Małgorzata Jabłońska Dramaturgia ciała. Zarys projektu badawczego na przykładzie analizy praktyk cielesnych OPT Gardzienice129
Jadwiga M. Rodowicz „Ćwiczenia gardzienickie” a niektóre aspekty formy kata w tradycji sztuk walki i widowisk w Japonii136
Włodzimierz Staniewski Prymatologia teatru?143
Zbigniew Osiński Reduta dzisiaj148
Katia Michajłowa Charakterystyka semantyczna śpiewającego dziada wędrownego, przełożyła Hanna Karpińska157
Aleksandra Melbechowska-Luty Jerzego Markiewicza świat wyobrażony170
Kornela Binicewicz Sprzedana muzyka177

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty