Numer 1995/3-4 (0) - Konteksty

Zbigniew Benedyktowicz Mit - literatura - antropologia kultury (wstęp do numeru) 
Maria Janion Najwyższym szczęściem dzieci ziemi jest jedynie osobowość - z prof. Marią Janion rozmawiają Zbigniew Benedyktowicz i Czesław Robotycki 
***
Małgorzata Baranowska Kajety. Prywatna historia poezji. 
James Clifford O autorytecie etnograficznym 
Jerzy S. Wasilewski Pokaż mi swoje notatki 
Janusz Barański Mityczność 
Jacek Borowski Filozoficzne treści symbolu człowieka-ptaka: mit i sztuka 
Monika Sznajderman Kapłan czy błazen'? O metaforach Don Kichota u Manna i Kafki 
Kazimiera Szczuka Klątwa Narcyza 
Magdalena Saganiak Makabra w Mistycznym Teatrze Juliusza Słowackiego 
Justyna Sobolewska Dionizos u Iwaszkiewicza 
Krzysztof Dorosz Wieczność. Piekielny raj Malcoma Lowry 
Aneta Pierzchała Faust uwiedziony 
Wiesław Juszczak Realizm i liturgia. Kontury rzeczywistości w "Coctail Party" Eliota 
Jadwiga Wais Wszystko zważone - o sztuce umierania dzisiaj 
Roger Caillois W serca fantastyki 
Anna Wieczorkiewicz Filozof w podróży (O dekonstrukcji pewnej metafory) 
Michał Głowiński Polska literatura współczesna i paradygmaty symboliczne (1945 - 1995) 
Marek Nowakowski Miasto 
Grażyna Borkowska Kresy zachodnie: Genius Loci 
Dariusz Czaja Wenecja ,jest kobieta. Rzecz o wyobraźni 
Ludwik Lewin, Ludwik Stomma Paryż za dwa Ludwiki 
Wojciech J. Burszta Kurt Vonnegut: Portret antropologiczny 
Adam Mars-Joncs Antropologia strukturalna 
Ryszard Ciarka Z głową w nogach czyli propedeutyka etnografii 
Marilyn Strathern Poza kontekstem. Sugestywność fikcji literackiej w antropologii 
Wojciech Miciem Gąłązka Eneasza 
Ewa Dżurak Literatura i rytuał. Elementy tradycyjne we współczesnej powieści Ind1ańskiej 
Andrzej Stasiak Połowa lata, Pogórze 
***
Władysław Hasior O sztuce plebejskiej - z Władysławem Hasiorem rozmawia Aleksander Jackowski 
Krzysztof Kuhiak Mowa słów pisanych 
Hanna Kirchner Dziewięćdziesiąta druga sylwetka 
***
 O książce Aleksandra Jackowskiego 
Aleksander Jackowski O sztuce zwanej naiwną - z Aleksandrem Jackowskim rozmawia Zbigniew Benedyktowicz 
Danuta Wawiłow Eksperyment KLAN 
Ewa Kurulska Dzieci pukają do drzwi kamienia 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty