Numer 2012/1-2 (296-297) - Czarny Atlantyk

Maciej Rożalski Czarny Atlantyk – wstęp3
Dialog transatlantycki a kwestia tożsamości
Paul Gilroy Czarny Atlantyk jako kontrkultura nowoczesności, przeł. Katarzyna Przyłuska8
J. Lorand Matory Nowy Świat otacza ocean, przeł. Mikołaj Gliński37
James Clifford Diaspory, przeł. Karolina Dudek, Sławomir Sikora45
Afroameryka, Brazylia, Haiti – kultura, religia, sztuka
Maciej Rożalski Xire – powitanie i żart w kulcie candomblé65
Roger Bastide Kulty afroamerykańskie, przeł. Joanna Pawelczyk73
Monique Augras Candomblé badaczy, przeł. Joanna Pawelczyk83
Jocélio Teles Kult candomblé w stanie Bahia w XXI wieku, przeł. Łukasz Zaremba91
Livio Sansone Cukier, ropa i Czarny Atlantyk, przeł. Łukasz Zaremba95
Leszek Kolankiewicz Grotowski w gąszczu narracji haitańskich107
Józef Kwaterko O malarstwie vodou na Haiti118
Olga Stanisławska Rok po. Port-au-Prince, styczeń 2011125
Sławomir Sikora Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość134
Radosław Barc Renesans Harlemu. Sztuka w kontekście ideologii rasowej148
Jacek Jan Pawlik Atlantyckie transpozycje. Wyobrażenie bóstw i duchów inspirowane obcością163
Wątki afrykańskie
Ryszard Ciarka Afrykański raptularz Jacka Olędzkiego177
Jacek Olędzki Lotus Flowers. Papier toaletowy marszczony – celulozowy179
Maciej Ząbek, Adam Rybiński Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia197
Adam Rybiński Ręka w rękę, czyli rzecz o tuareskim dążeniu do jedności i własnego państwa205
Majan Garlinski Obrazki z wystawy, przeł. Dorota Kulikiewicz225
Karolina Marcinkowska Świat „tych o prześwitujących oczach” widziany przez króla Dadilahy Buta231
Łukasz Kamiński „Kyendi” – kim jestem?238
Egzotyka – reminiscencje
Tomasz Szerszeń „Documents”, czyli maszyna do deklasyfikacji: Problem podtytułu Bezformie244
Marta Skwara „Dzicy” Witkacego – przemyślana odpowiedź na doświadczenie egzotyki?251
Joanna Raczkowska „W stronę światła Południa…” czyli Mirosława Żuławskiego odkrywanie Afryki265
Aporia? Cliché verre? Zwielokrotnione wizerunki
Małgorzata Kitowska-Łysiak Światło-czułość. Czy Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza mogłaby powstać bez cliché verre?275
Irena Kossowska Aporia: zwielokrotnione wizerunki, sparafrazowane obrazy285
O nihilizmie
Dariusz Czaja Noc ciemna. Nihilologia i wiara298
Słyszalny krajobraz
Krzysztof Lipka Ptasie uniwersum ptaki artystycznie rozśpiewane313
Miejsca dzieła
Andrzej Pieńkos Samotnia romantycznego poety. Lamartine wśród winnic327
Historia jednego obrazu w Studium Teatralnym Piotra Borowskiego na Lubelskiej
Antoni Ziemba Neapol i Luca Giordano Luca Giordano, Trzej Królowie334
Bogusław Sławomir Bobula O obrazie Luca Giordano i kolekcji Stanisława Wydżgi339
Elżbieta Ficowska Jerzy Ficowski – urodziny poety349
Krzysztof Czyżewski Spojrzenie prosto w oczy. O obrazie Jerzego Ficowskiego353
*  Amulety i definicje, czyli szkic do portretu Jerzego Ficowskiego. Fragmenty listy dialogowej z filmu Pawła Woldana355

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty