Numer 2003/1-2 (260-261) - Pamięć i zapomnienie

Wiktor Zborowski Pożegnanie5
Hanna Faryna-Paszkiewicz „Być bogatym jak Forsyth..."6
Zbigniew Benedyktowicz Mapa pamięci14
Dariusz Czaja Paradoksy pamięci. Parę wątpliwości zamiast wstępu18
Maria Poprzęcka Obraz pod powiekami20
Julia Hartwig Piękne siostry32
Julia Hartwig Nagana33
Georges Steiner Gramatyki tworzenia, przeł. Jerzy Łoziński34
Pamiętać czy zapominać?
Paul Ricoeur Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymana, pamięć manipulowana, pamięć narzucona, przeł. Wojciech Bańkowski41
Yosef Hayim Yerushalmi Znaczenie w historii, pamięć i pisanie historii. Podstawy biblijne i rabiniczne, przeł. Dariusz Czaja55
Ivan G. Marcus Magia pokarmów i gesty mnemoniczne, przeł. Amelia Franas68
Małgorzata Nałęcka Przeklęte błogosławieństwo. Nobilitacja zapomnienia83
Bohdan Kos Pamięć i czasoprzestrzeń w poszukiwaniu całości. Kilka uwag o renesansowym teatrze pamięci i słodyczach kosmologii88
Wojciech Michera Obliviscere. O pokusie zapomnienia i dylematach reprezentacji90
Jacek Zlemek Memento. Pamiętacie? To obejrzyjcie98
Ruth Gruber Miasta bez Żydów, przeł. Agnieszka Nowakowska105
Pamięć prywatna
Marcin Świetlicki Mój pamiętniczku117
Anna Bolecka Pamięć i dzieciństwo118
Antoni Kroh Starorzecze. Krzyżyk z mosiężnej blachy, Piesek Puk, Maszyny do pisania121
Amelia Franas Egzekucje i ekspozycje pamięci129
Joanna Zdanowska Kozetka Bargelda, czyli o tym, jak się pisze widza133
Stefanie Peter Kogel mogel - „polską magdalenką"?, przeł. Maciej Bańkowski137
Gerdien Verschoor Kartki z pamiętnika. Polskie reminiscencje, przeł. Ella Osuch, Dorota van den Bercken139
Jan Gondowicz Pałac pamięci146
Wenecja i pamięć
Lew Łosiew Wenecja Josifa Brodskiego, przeł. Dymitr Romanowski149
Wojciech Bońkowski Dwanaście świń przegląda się w lustrze. O legendzie weneckiej156
Dariusz Czaja W drodze do Wenecji. Podróże imaginacyjne161
Ewa Malec Mit Wenecji. Fabrykowanie pamięci174
Bohdan Kos Wiersze181
Piotr Kłoczowski, Małgorzata Dziewulska Rozmowa z pamięci: Nie chciałbym zbyt dopowiadać183
Julian Tuwim Kwiaty Polskie fragment193
Hanna Baltyn Szuflandia194
Piotr Sommer Latem208
Aleksandra Melbechowska-Luty Pomniki - „figury" zwodniczej pamięci209
Monika Rudaś-Grodzka Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w wykładach paryskich Adama Mickiewicza i powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego217
Maria Janion Niesamowita Słowiańszczyzna225
Michał Otorowski Pamięć spiskowców236
Małgorzata Baranowska Kolekcja nieidealna 3 Pamiętaj o mnie!243
Danuta Kuźnicka Gombrowicz Grzegorzewskiego251
Czesław Rzońca Zbysław Maciejewski 1946-1999267
Stanisław Tabisz Rozmowa ze Zbysławem Maciejewskim277

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty