Numer 1997/1-2 (236-237) - Antropologia i historia. Listy Bronisława Malinowskiego

Historia i Antopologia
Dariusz Czaja Wprowadzenie: historia i antropologia 
Witold Dobrowolski Mitologia Malczewskiego 
Clifford Geertz Historia i antropologia 
Aron Guriewicz Historia i antropologia historyczna 
Kirsten Hastrup Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii 
Maciej Krupa Kamień Przeznaczenia 
Jurij Łotman Wola boska czy gra hazardowa. (Prawidłowość i przypadek w procesie historycznym) 
Dariusz Czaja Czy historia się powtarza? 
Czesław Robotycki Historia, tradycja, antropologia (tezy) 
Wiesław Juszczak Ściganie horyzontu, czy kontemplacja? O dwóch pojęciach realizmu. 
Waldemar Okoń Nie Van Dycki czyli o utożsamianiu 
Jacques Le Goff Uczone i popularne wymiary podróży w zaświaty w średniowieczu 
Carlo Ginzburg Sabat czarownic: kult popularny czy inkwizytorski stereotyp 
Janusz Tazbir Dwa obiegi tekstu w dawnej Polsce: rękopiśmienny i drukowany. Propozycje badawcze 
Wojciech Wrzosek Metafory historiograficzne w pogoni za ułudą prawdy 
Marcin Brocki Historia idei i etnologia w obrębie struktury znaku 
Frank R. Ankersmit Język a doświadczenie historyczne 
*  Pochwała narratywizmu. Z Franklinem R Ankersmitem rozmawia Włodzimierz Filipek 
Stefania Peter Konserwować symbole 
Janusz Barański Epos historyczno-ideologiczny. Gazetowa historia w służbie stanu wojennego 
Wojciech Tomasik Totalitarna czy totalna? (Kultura stalinowska w świetle współczesnych opracowań) 
Jean-Yves Durand "Kultura tradycyjna" i "wiedza ludowa": dokąd prowadzi dialog pomiędzy zachodnią a postsowiecką antropologią? 
Monika Sznajderman "Tam gdzie Bóg nie ukończył swego dzieła". Szkic o królu, błaźnie i nowej demiurgii... 
Wiesław Szpilka Wspinać się na górę Giewont 
Maciej Krupa Schody do nieba 
Ludwik Stomma Natura: kultura 
Bronisław Malinowski
Grażyna Kubica-Heller Spotkanie z córką Bronisława Malinowskiego i jego biografem 
Grażyna Kubica-Heller Rozmowa z Heleną Wayne [córką Bronisława Malinowskiego] 
Grażyna Kubica-Heller Rozmowa z Michael Youngiem [biografem Bronisława Malinowskiego] 
Helena Wayne Malinowska Wpływ kobiet na życie i dzieło Bronisława Malinowskiego 
Zbigniew Benedyktowicz "Czyż nie byliśmy jak para rozbitków..." Dotknięcie historii. Listy i archiwum Bronisława Malinowskiego 
Helena Wayne Malinowska Listy Bronisława Malinowskiego i Elsie R. Masson 
Terence Wright Etnograf jako artysta: fotografie Malinowskiego z Trobriandów 
Jacek Olędzki Co? Po co? Dlaczego? Słucham. Terminowe doświadczenie etnologa w Murzynowie 
Aleksander Jackowski O sztuce różnie nazywanej 
Roch Sulima 50-lecie "Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej" 
Co przeczytałem
Stefan Morawski Na marginesach "Spalonej powieści" Gołosowkera 
Marcin Michalski Czas Rabiego Szapiro i inne czasy 
Marcin Pastwa Sense and sensibility 
Witosław Klembowski Powrót do domu 
Monika Sznajderman Kształt wymyślony 
Maria Skiba Dlaczego muzyka przeszłości i czy da się coś z tym zrobić? 
Sławomir Sikora "Dusza z ciała wyleciała": Ideologiczna soczewka obiektyw-izm-u Johna Pultza 
Adam Paluch Ciało uwikłane w kulturę 
Joanna Sarnecka-Drużycka Zdrowie dla każdego 
Anna Wieczorkiewicz Tożsamość konsumenta 
Pożegnania
*  Aleksander Jackowski, Władysław Rząb, Bazyli Albiczuk, Ludwik Więcek, Bronisław Krawczuk, Halina Dąbrowska 
St. Zbigniew Kamieński O Mariannie Wiśnios 
Jerzy Kutkowski Marianna Wiśnios 
Wspomnienia
St. Lech Sokół Jerzy Łoziński 
Aleksander Jackowski Jerzy Łoziński 

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty