Numer 2005/1 (268) -

Zbigniew Benedyktowicz Antropologia życia. Antropologia śmierci. Zagęszczanie życia3
Antoni Smuszkiewicz Decani Orano7
N. N. Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Peterowi Brookowi8
Dobrochna Ratajczakowa Pomiędzy. Twórczość Petera Brooka. Promotoris Laudatio9
Georges Banu Zagęszczać życie. Być sprawiedliwym. W hołdzie Peterowi Brookowi12
Zbigniew Osiński W teatrze niektórzy świecą jak latarnie. Transkulturowy teatr Petera Brooka. Opinia w sprawie nadania Panu Peterowi Brookowi tytułu doktora honoris causa15
Józef Tomasz Pokrzywniak Obywatel świata. Opinia w sprawie nadania Panu Peterowi Brookowi tytułu doktora honoris causa19
Peter Brook Pokarm. Obietnica sensu. Zatrzymany zegar. Wystąpienie z okazji przyznania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6 marca 200523
N. N. Całe życie chciałem opuścić teatr... Zapis ze spotkania z Peterem Brookiem – Teatr Polski w Poznaniu, 6 marca 2005 r.25
N. N. Tierno Bokar26
Marie-Helene Estienne O Tierno Bokarze27
N. N. Fragment spektaklu Tierno Bokar28
N. N. Dlaczego pan podróżuje...? Zapis spotkania z Peterem Brookiem w Teatrze Polskim we Wrocławiu, przed próbą spektaklu Tierno Bokar prezentowanego na zaproszenie Ośrodka im. Jerzego Grotowskiego29
Maciej Rożalski Czym jest prawda – o spektaklu Tierno Bokar Petera Brooka33
Krystyna Duniec Doświadczenia Petera Brooka39
James Redfield Filologia klasyczna i antropologia, przełożyła Katarzyna Przyłuska42
Yannis Papadopoulos Potrójny logos mitycznego Sfinksa lub zagadka psychologicznych rozstajów, przełożyła Katarzyna Przyłuska 
Dariusz Czaja Guzik z historii? Dylematy współczesnej historiografii58
Aldona Mickiewicz Dwa cynowe naczynia i inne przedmioty69
Nina Király Ars Poetica Tadeusza Kantora77
Tadeusz Kantor Mówić wtenczas o śmierci było nietaktem. Sztuka jest bliska śmierci84
Jacek Leociak Spotkanie z trupem: sekcja zwłok. Spotkanie z trupem. Aneks88
Konstantin Biebl Sekcja zwłok102
Gottfried Benn Z „Wierszy zebranych” 1912-1920: Mały Aster, Narzeczona Murzyna, Requiem, Piękna młodość, Krążenie102
Stanisław Grochowiak Lekcja anatomii Rembrandta, Portretowanie umarłej, Rozbieranie do snu103
Jean Clair O plugastwie w sztuce dzisiejszej – fragmenty książki De Immundo105
Bożena Stokłosa Ciało i sztuka112
Iwona Święch, Marek Janczyk Dom artysty. Słowa i obrazy115
Wojciech Prażmowski Miejsca i duch miejsc - podróż po Polsce śladami Pornografii Witolda Gombrowicza122
Zbigniew Benedyktowicz Polacy, Polacy – antropologia wizualna i portrety wielokrotne Krzysztofa Gierałtowskiego129
Jan Strzelecki Z zapisków, listów, notatek. Szwecja151

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty