Numer 2009/3 (286) - Mity i symbole Europy, "Żyć znaczeniem"

Wiesław Juszczak Przed historią: archaiczne formy czasu3
Wacław Oszajca Bóg współczesnych poetów11
Żyć znaczeniem
Carlo Ginzburg Szerokość geograficzna, niewolnicy i Biblia. Ćwiczenie z mikrohistorii, przeł. Jan Maria Kłoczowski19
Françoise Gaillard, Carlo Ginzburg, Julia Kristeva Zapis dyskusji o wykładzie Carlo Ginzburga, przeł. Jan Maria Kłoczowski25
Elżbieta Wolicka-Wolszleger Potęga interpretacji29
Wojciech Bałus Wyjście z cienia32
Mity i symbole Europy
Bohdan Michalski, Beata Di Biasio Symbole i mity Europy z perspektywy Wschodu i Zachodu36
Bohdan Michalski Europa podzielona czy „zrównoważona”?38
Beata Di Biasio Europa i Zeus, kobieta i byk. Ahistoryczna i laicka wersja mitu Europy w malarstwie Hoffmana i Lebensteina45
Anna Czajka O poszukiwaniu tożsamości w komunikacji estetycznej między kulturami54
Magdalena Złocka-Dąbrowska Georges Dumézil i koncept Europy60
Joanna Nowicki Mity i symbole Europy w kulturach Europy Środkowej, przeł. Tomasz Swoboda65
Wawrzyniec Konarski Ruchy etnoregionalistyczne w Europie: Przekształcone czy dysfunkcjonalne wyobrażenie europejskiej przyszłości?72
Dariusz Czaja Europa i jej cień. Historia i metafora80
Jerzy Miziołek Flammans pro recto. Kilka myśli o ostatnich z rodu Lanckorońskich, czyli o patriotyzmie, europejskiej kulturze artystycznej i tradycji antyku90
Radosław Stanczewski Europa jako Kryształowy Pałac110
Marek Haftek „Drenaż mózgów” lub zasada naczyń połączonych112
Filip Bajon Filippo Brunelleschi a bitwa pod Grunwaldem114
Dariusz Czaja Szczyt perwersji. Wenecja dwóch światów116
Kasper Bajon Ren – notatki121
Obrazy – świat – słowa
Joanna Pietrzak-Thébault Moda męska w XVI w. – obraz cnoty, rozumienie świata128
Ilona Wiśniewska-Weiss Kolekcjoner przypadkowych obrazów. O fotografiach w prozie W.G. Sebalda136
Marc Augé Etnolog w metrze. Wspomnienia, przeł. Katarzyna Przyłuska 140

The first chapter of this classical book by the French ethnologist is an attempt at an ethnological description of the phenomenon of the Parisian underground (Métro). This depiction exceeds the boundaries of the scientific approach, and in a very personal and emotional tone tells the story of the underground as an extremely capacious metaphor of life.

Konferencja „Michel Leiris. Antropologia i surrealizm”
Krzysztof Rutkowski Nimfa152
Leszek Kolankiewicz Teatr przeżywany według Michela Leirisa160
Jan Gondowicz Rzeczy wyklęte166
Tomasz Szerszeń Antropologia jako maska, kostium, metafora. Przypadek Michela Leirisa i Rogera Caillois170
Karolina Lewandowska Między subwersją a estetyką – surrealizm i fotografia173
Michel Leiris Noce bez nocy fragmenty, przeł. Anna Wasilewska176
Antropologia kultury – antropologia nauki
Wiktor Stoczkowski Portret Lévi-Straussa jako demografa: esej z antropologii nauki177
Magdalena Barbaruk Spadkobiercy Cervantesa188
Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato Dialogi Borges – Sabato. Fragmenty, przeł. Magdalena Barbaruk192

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty