Numer 2011/4 (295) - Antropologia i poezja. Kontynent Miłosz

 Przeczytaj teksty z numeru na stronie festiwalu Between.Pomiędzy  

Przeczytaj wybrane teksty z numeru na stronie festiwalu Between.Pomiędzy

 

Dariusz Czaja Antropologia, literatura, Miłosz3
Zbigniew Benedyktowicz Antropologia i poezja6
Ambiwalencje
Paweł Próchniak Podszewka nocy9
Aleksandra Janus Poszczególne wypadki15
Andrzej Kramarz Fotografie – Widzenia nad Zatoką San Francisco19
Zofia Król Poeta uważny23
Wojciech Bałus „Katalog danych, którym wymyka się ostateczny sens”30
Roma Sendyka Anagogicus43
Józef Sadzik Między Światłością a Ciemnością50
Dariusz Czaja Lekcje biologii53
Sławomir Mazurek Ostrożny rzecznik Don Kichotów63
Michał Masłowski Kult świętej dziury. Trzy oblicza nihilizmu69
Piotr Jakub Fereński Antropologia imperializmu75
Tematy biblijne
Zbigniew Benedyktowicz, Piotr Kłoczowski „Dokąd mnie wznosisz, różo złota?”. O ks. Sadziku, Miłoszu, Lebensteinie i Biblii – zapis rozmowy81
Hiob
Ks. Józef Sadzik Fragmenty90
*  Księga Hioba, fragmenty, tłum. Czesław Miłosz91
*  Hiobowe wieści. Epigrafy93
Sergio Quinzio Komentarz do Hioba, tłum. Anna Dudzińska-Facca96
André Neher Faust, Golem, Hiob, tłum. Maryna Ochab102
Stanisław Krajewski Księga Hioba dla nas113
Krystyna Czerni Skąd cierpienie?117
Jerzy Nowosielski Problem cierpienia w sztuce119
Julia Hartwig Sny sprawiedliwych123
Julia Hartwig Nad Dziejami Apostolskimi124
Apokalipsa
*  Apokalipsa św. Jana fragmenty, tłum. Czesław Miłosz127
*  Jeźdźcy Apokalipsy. Epigrafy128
Sergio Quinzio Komentarz do Apokalipsy, tłum. Anna Dudzińska-Facca131
Andriej Tarkowski Apokalipsa, tłum. Seweryn Kuśmierczyk147
Spojrzenia
Małgorzata Maliborska Miłosz Tutejszy. Rozmowa z Wojciechem Prażmowskim151
Ludwik Stomma Chwila156
Wiesław Szpilka W ogrodzie świata159
Dariusz Kosiński Panteon. Patron. Pa, pa, pa162
Warszawa Miłosza
Marek Zaleski Warszawa Miłosza. Wprowadzenie167
Marta Zielińska Miłosz w Warszawie. Percepcja przestrzeni nieoswojonej169
Jacek Leociak Miłosz patrzy na getto. Paradoksy bliskości i oddalenia w doświadczeniu przestrzeni Warszawy okupacyjnej176
Grażyna Borkowska Na przełomie. Miłosz i inni 
Agata Bielik-Robson Faust warszawski albo nienawiść do miasta192
Tematy do odstąpienia
Czesław Miłosz Las196
Czesław Miłosz Tajemnica kotów197
Czesław Miłosz Muzyka197
Krzysztof Konieczny Leśna dolina198
Bogdana Pilichowska Kocie imiona200
Marcin Gmys Muzyka i jajecznica201
Historia jednego obrazu: Józef Czapski, Portret Janusza Przewłockiego, 1933
*  Historia jednego obrazu – Czapski na Lubelskiej202
Piotr Kłoczowski O Józefie Czapskim i Wybranych kartkach205
Piotr Borowski O Januszu Przewłockim212
Józef Czapski, Janusz Przewłocki Fragmenty tekstów214
Recenzje
Paweł Próchniak Pylne drogi, dukty pisma219
Aleksandra Janus Fikcje podróżne221
Antropologia i poezja. Wypisy z (etnograficznych) ksiąg użytecznych
Zbigniew Benedyktowicz Wstęp do Księgi obrazów224
Ludwik Stomma Etnologia w rozterkach fragment230
Dariusz Czaja „Inscape”. Kultura jako Misterium233
Wiesław Szpilka Ludzie z Centrum236
Wiesław Szpilka Czas niezwykły237
Jerzy Sławomir Wasilewski Tabu fragment239

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty