Numer 2008/3-4 (282-283) - Antropologia miasta

Antropologia miasta
Zbigniew Benedyktowicz Od doświadczenia prowincji do doświadczenia miasta. Antropologia miasta2
Desmond Harding Wyobrażenie miasta i jego przestrzeń, przełożyła Ewelina Godlewska5
Ewa Rewers Od miejskiego genius loci do miejskich oligopticonów21
Krzysztof Rutkowski Włóczęgopisanie. Paryż jako księga znaków31
Tomasz Szerszeń Miasta Waltera Benjamina40
Gabriela Świtek Transkrypcje Gesamtkunstwerku47
Ryszard Engelking Szaleństwo w obcym mieście54
Gérard De Nerval Pandora, przełożył Ryszard Engelking56
Piotr Jakub Fereński Osobliwości Wiednia. Opowieść historyczno - antropologiczna60
Joanna Kulas Tajemnicze miasta polskie65
Barbara Bossak-Herbst Gdańsk w powieściach Pawła Huellego i Stefana Chwina – próba rekonstrukcji71
Agnieszka Sabor Jerozolima: na śmierć i życie81
Anna Pochłódka „Tu, w tym mieście, wszystko się zaczęło”. Znaki papieskości w otoczeniu wizualnym Wadowic86
Zofia Król Literatura i banany. Realność miasta w Księdze niepokoju Fernanda Pessoi101
Magdalena Barbaruk Buenos Aires. Fantastyka vs. metafizyka104
Patrycja Cembrzyńska W poszukiwaniu podniebnej przystani – odyseja kosmiczna115
Dariusz Czaja Fragmenty dyskursu weneckiego125
Radosława Olewicz Miasto w wojnie. Raport z oblężonego Sarajewa149
Jacek Sempoliński Prowincja, sny. Nadmiar170
Zbigniew Benedyktowicz „Krajobraz archaiczny”. O prowincji, doświadczeniu miasta,Warszawie i fotografiach Leonarda Sempolińskiego – rozmowa z Jackiem Sempolińskim174
Aleksandra Melbechowska-Luty Jacek Sempoliński189
Hubert Kowalski Dekoracja rzeźbiarska Pałacu Kazimierzowskiego193
Hanna Faryna-Paszkiewicz Praski pejzaż203
Paweł Elsztein Warszawska Praga, znana i nieznana212
Iwona A. Oliwińska Genius loci a zachowania przestrzenne i style życia mieszkańców Szmulek237
Janusz Sujecki Targowa 78. Historia zakładu fotograficznego250
Anna Kuczyńska Antropologia miasta – obszar koncentracji problemów antropologicznych253
Magdalena Kroh Targowa 63268
Anna Kuczyńska „Miejsca i sąsiedztwa”. Badania 2004-06283
Katarzyna Gmachowska „Szklane domy”. Żoliborska WSM. Miejsce uwikłane w historię286
Antropologia – historia – literatura
Ludwik Stomma Antropologia historii. Sport295
Antoni Kroh Starorzecze. Pieniądze, zapobiegliwość, pomyślunek301
Antoni Kroh Starorzecze. Papier wartościowy312
Jan Gondowicz Osa314
Aleksander Jackowski Stanisław Zagajewski321
Stanisław Barański Fotografia a miasto – krótkie credo fotografa324

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

 

Czasopisma IS PAN

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Ważne linki

Archiwalne artykuły z "Kontekstów" dostępne są na stronie www.cyfrowaetnografia.pl

Aktualne numery (od 2005 r.) dostępne są w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

więcej

© Kwartalnik Konteksty