Numer 2007/2 (277) -

Johann Wolfgang Niklaus Antropologia teatru i rekonstrukcja średniowiecznego dramatu liturgicznego4
N. N. Świadectwo Egerii, przełożył Jan Wierusz-Kowalski9
Błażej Matusiak Wokół Egerii15
Marcin Bornus-Szczyciński, Johann Wolfgang Niklaus, Michał Siciarek, Janusz Palikot, Wojciech Michera, Błażej Matusiak, Rafał Lewandowski, Ariadna Lewańska, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Michał Klinger, Rafał Huzarski, Jacek Borkowicz Dramat liturgiczny dzisiaj. Wątpliwości, nadzieje, wizje. Zapis spotkania w KIK-u19
Julian Lewański Artystyczne aspekty udramatyzowanej liturgii, jej swoista poetyczność i teatralność32
Magdalena Mijalska Wprowadzenie do Ludus Danielis. Przewodnik po kilku kręgach teatru liturgicznego38
Marcel Peres Od Moraw po Toledo. Tradycja śpiewu mozarabskiego w kontekście poszukiwań związanych z praktyką, przełożyła Katarzyna Jackowska43
Michał Siciarek O wykonywaniu pieśni nabożnych w kręgu bernardyńskim na przełomie XV i XVI wieku46
Iosif Vivilakis Wprowadzenie do dramatu bizantyjskiego, przełożył Maciej Kaziński57
Svetlana Butskaya Kunicza – wieś staroobrzędowców w Mołdawii, przełożyła Larysa Stegienko69
Rafał Lewandowski Epifanie Bachusa74
Aleksis Solomos „Ta scena dzieje się w Niebie”, przełożył Rafał Lewandowski75
N. N. Liturgia na Trzech zbożnych młodzianków w piecu ognistym, przełożył Michał Koss81
Michaelis Adamis Oficjum Trzech zbożnych młodzianków w piecu ognistym, przełożył Maciej Kaziński83
Rafał Lewandowski Apokryficzność obrazu: ikony świętych Konstantyna i Heleny w Anastenariach86
Gerardus Van Der Leeuw Święta gra. Reminiscencje, przełożyli Zbigniew Benedyktowicz i Sławomir Sikora93
Marcel Peres Podjąć na nowo refleksję nad tradycją – z Marcelem Pérèsem rozmawia ksiądz Claude Barthe, przełożył Błażej Matusiak OP98
Jacek Jan Pawlik Poszukiwania106
Toni Casalonga A Granitula, przełożył Maciej Kaziński112
Bernardin Škunca Ofm Tradycyjne, ludowe procesje pasyjne Wielkiego Tygodnia na wyspie Hvar, przełożyła Agata Harz113
Katarzyna Jackowska W poszukiwaniu „harmonii totalnej”, czyli o tym, czemu służą procesje w Castelsardo118
Krzysztof Maria Byrski Indyjski teatr świątynny i dramat liturgiczny136
Anna Łopatowska Poszukiwania Gestu – Moje spotkanie z zespołem Scholi Teatru Węgajty141
Maciej Kaziński Ludus Passionis, Gra o Męce Pańskiej, manuskrypt Carmina Burana, Benediktbeuern, XIII w. – nota148
N. N. Ludus Passionis. Gra o Męce Pańskiej155
Monika Paśnik-Petryczenko Schola Teatru Węgajty167
Renata Rogozińska Nic stoi w mandorli169
Renata Rogozińska O ikonie175
Zbigniew Władysław Solski Nieznana realizacja Historyi o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim178
Bogusław Kierc Wyłażenie z wora186

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

© Projekt i wykonanie strony www

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty