Numer 2014/0 (numer spec) - Antologia angielska

Volume I: Anthropology of Contemporary Culture
Preface
Zbigniew Benedyktowicz The Symbol in Ethnography6
Ludwik Stomma The Alcmene Myth13
Ryszard Kapuściński On Memory and Its Threats [Ryszard Kapuściński Talks with Zbigniew Benedyktowicz and Dariusz Czaja21
Province
Czesław Robotycki The “Province” from an Anthropological Viewpoint Reflections from the Perspective of the Dilemmas of Cultural Communication34
Dariusz Czaja The Paradox of the Province41
Zbigniew Benedyktowicz Coming Back Home. (In Praise of the Province). The Italian Experience of Tarkovsky and Kantor47
Maria Poprzęcka At Home61
Jacek Waltoś The Studio – the Partially Domesticated, Portable or Transitory Home65
Dariusz Czaja My Mobile Home. The Travelling Artist67
Wiesław Kuba Szpilka My Province79
Center, Metropolis, Cities
Zbigniew Benedyktowicz A Phantom of the Centre of the World. A Contribution to the Anthropology of Contemporaneity84
Ludwik Stomma The Beauty of Human Error112
Dariusz Czaja Fragments of the Venetian Discourse120
Justyna Chmielewska Istanbul: Recollections from a Lost City144
Tomasz Szerszeń Phantom Houses and Voyages to Nowhere151
Wiesław Kuba Szpilka Poor Ethnography156
Ethnologist en route
Jerzy S. Wasilewski The Secret History of Objects163
Jerzy S. Wasilewski People of the Taiga, the Reindeer People, the People...168
Jerzy S. Wasilewski Who Says Bonjour to Whom on Mont Blanc? Attempted Anthropology of Conventional Behaviour177
Anthropology of Memory
Wojciech Michera The Homelessness of Odysseus187
Tomasz Szerszeń Anthropology as a Mask, a Costume, a Metaphor: the Case of Michel Leiris and Roger Caillois193
Wojciech Michera Image, Crypt, Interpretation197
Jerzy S. Wasilewski Transgression and Tragedy, Laughter versus Death204
Dariusz Czaja The Shadows of Europe. History and Metaphor211
Sławomir Sikora Living Monuments. Forms of Memory and Oblivion in the Film Gyumri 
Volume II: Anthropology of Film
Zbigniew Benedyktowicz Anthropology of Film. Introduction228
Teresa Rutkowska Fellini’s Wandering232
Aleksander Jackiewicz Charlie on an Italian Road243
Zbigniew Benedyktowicz Road Movie – a Poem about the Pebble245
Wojciech Michera Nights of Cabiria by Federico Fellini (Anthropological Notes)264
Grzegorz Nadgrodkiewicz Tragicomedy dell’arte, or Pierrotade à la Godard269
Wiesław Juszczak The Work and the “Boundary of Meaning”277
Dariusz Czaja The Eternal Moment. On Babette’s Feast282
Zbigniew Benedyktowicz Mary and Martha (Remarks on Babette’s Feast)289
Marta Leśniakowska The Sin of Gluttony and the Cultural Conflict. On the Margin of Babette’s Feast294
Wojciech Michera In Front of the Room (Stalker)296
Dariusz Czaja Cipher and Epiphany. Several Remarks on π305
Ryszard Ciarka Film and the True State of Things311
Sławomir Sikora The Predicament of the Meaning of Blow-up317
Dariusz Czaja Why Is It the Way it Is?324
Wojciech Michera The “Image” in Blow-Up – the Problem of Focalisation333
Dariusz Czaja Le Chef-d’oeuvre inconnu. Balzac and Rivette341
Wiesław Szpilka To See the World. Ethnography vis à vis Film and Mass Culture352
Wiesław Szpilka Batman – a Story of Creation357
Monika Sznajderman What’s Under the Mask. On the Motif of the Man Who Laughs: Several Remarks on Batman361
Anna Sobolewska The Construction of Existence365
Zbigniew Benedyktowicz Tango – a Dance of Universal Alienation370
Dariusz Czaja Fragmentary Presences. Portraits of Carlo Gesualdo378
Karolina Kosińska The Androgyne Who Fell to Earth391
Dariusz Czaja Homo Faber. Accident or Necessity402
Beata Kosińska-Krippner The Parodic Nature of the Appropriation of Factual Codes and Conventions in Mockumentaries414
*  Notes on Authors429
*  Bibliographic Note432

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty